Kennismaken

Het decembernummer van Het Zoeklicht is helemaal bedoeld om te wijzen op het evangelie. Waarom kwam de Here Jezus naar de aarde, waarom zouden we op Hem moeten vertrouwen, en vele andere basale geloofsvragen komen aan bod. De oprichter van Het Zoeklicht had het op zijn hart om mensen te wijzen op de Here Jezus als hun Redder. Daarnaast wees hij de gelovigen ook op het belang om naar de toekomst te kijken. De Bijbel zegt daar namelijk heel veel over en dit bepaalt ons ook bij hoe we als christen vandaag de dag zouden moeten leven. 

Het Zoeklicht 25/26

Het Zoeklicht 24

Het Zoeklicht 21

Het Zoeklicht 12

Het Zoeklicht 7

Het Zoeklicht 3

Over die laatste twee staat in het evangelisatienummer niets geschreven. Dat doen we wel in de andere nummers van dit blad, dat elke twee weken verschijnt. Wilt u eens kennismaken met Het Zoeklicht, dan kunt u zich hieronder aanmelden voor het gratis ontvangen van de eerstvolgende drie nummers. (U zit daarna nergens aan vast, de toezending stopt automatisch.)