In het nieuwste Zoeklicht

Het Zoeklicht nr. 25/26Het decembernummer van Het Zoeklichtis een speciaal evangelisatienummer. Dit blad is bedoeld om uw ongelovige kind, broer/zus, of buurman/-vrouw te laten weten hoe ze écht geluk kunnen vinden. 
Het thema dit jaar is 'Vrede'. Daarbij gaat het niet alleen over 'vrede op aarde', maar ook over vrede thuis en vrede in je hart. Daarbij wijzen we op de Here Jezus, die rust en vrede geeft

Kerst is een tijd waar genieten en gezelligheid als belangrijke elementen worden gezien. Maar hoe kun je genieten als het leven tegenzit, in een wereld die onrustig is, als het stormt in je hoofd?

Van dit nummer zijn ruim 70.000 exemplaren verspreid in Nederland en België. Bidt u met ons mee dat dit blad tot zegen mag zijn voor de ontvangers? Het is helaas niet meer mogelijk om extra nummers te bestellen, maar u kunt het hele blad wel op onze site in z'n geheel lezen. Lees verder....

Redactie, medewerkers, vrijwilligers, bestuur en redactie wensen u gezegende Kerstdagen en een leven uit verwachting in 2018.

Geïnteresseerd? Neem dan snel een (proef)abonnement.

Deze en andere artikelen leest u in Het Zoeklicht nr. 25/26.