In het nieuwste Zoeklicht

Het Zoeklicht nr. 20In deze periode wordt veel stilgestaan bij het herdenken van 500 jaar Reformatie. Het Zoeklicht maatke samen met Heart Cry een heel themanummer aan de betekenis van de Reformatie. De grote vraag is namelijk: wat betekent dit voor de christen van vandaag?

Luther ontdekte dat zijn godsdienstigheid hem niet kon verlossen van zijn zonden. Er was een terugkeer naar Gods Woord nodig. De boodschap van de Reformatie is actueler dan ooit, constateert Theo Niemeijer. 

Arjan Baan (Heart Cry) ziet en rode draad in de Bijbel en in de kerkgeschiedenis: het volk heeft gezondigd en is de HEERE kwijt. Ze roepen in hun misère tot Hem en Hij geeft een herleving. Het is nu óf een nieuwe opwekking, óf een verder verval van de kerk, van christelijke gezinnnen en van Nederland. Lees verder...

In een interview laat ds. M.M. van Campen weten hoopvol te zijn wanneer hij naar de jongeren kijkt. "Ik noem het de Jozua-generatie. Na 40 jaar woestijnreis en ellende mogen ze weer zingen en de Heere loven. Onder jongeren is er meer mogelijkheid voor verschilleen, maar het bloed van de Heere Jezus bindt hen samen."

Verder in dit nummer o.a. een beschrijving van een opwekking in de Kalahari-woestijn; Maarten Luther over de Joden; het velangen naar geestelijke herleving.

Geïnteresseerd? Neem dan snel een (proef)abonnement.

Deze en andere artikelen leest u in Het Zoeklicht nr. 20.