In het nieuwste Zoeklicht

Het Zoeklicht nr. 10Grote wonderen heeft de God van Israël de afgelopen 70 jaar gedaan. Maar wat staat hen de komende tijd nog te wachten? Jan van Barneveld laat vanuit het profetische Woord zien waar we op moeten letten in deze eindtijd zoals de massale aliya, actieve messiaanse Joden en dat heel Israël behouden zal worden.

Dat Israël veel vijanden kent, is niet onbekend. Laten we niet vergeten dat ook zij een ziel hebben voor de eeuwigheid, laat Dirk van Genderen weten. We moeten ernst maken met hun behoud, want dat staat op het spel.

Evangeliseren in Israël ligt wel een beetje gevoelig. Gezien de verschrikkelijke houding die het christendom eeuwenlang heeft gehad richting het Joodse volk is die relatie bepaald niet een vanzelfsprekendheid. Oscar Lohuis laat zien dat wij christenen eerst zelf tot bekering moeten komen van onze hoogmoed ten opzichte van Israël. Lees verder…

Els ter Welle heeft het over onze eigen verantwoordelijkheid als het gaat om onze leefstijl en gezondheid. Wijsheid verlengt het leven, dwaasheid verkort het. 

Na 12,5 jaar neemt Peter de Haan afscheid als eindredacteur van Het Zoeklicht. Hij ziet het als Gods leiding dat hij zich nu mag inzetten als wethouder in Wageningen. Peter is dankbaar voor alle verschillende taken die hij mocht uitvoeren en wenst een ieder Gods zegen en wijsheid toe in deze roerige tijden.

Verder in dit nummer onder andere: 
Ton Stier over de eerste vijf boeken uit het Oude Testament die een belangrijke sleutel tot de inhoud vormen; Theo Niemeijer over de volkomenheid van de Heere Jezus als mens en God; Frits Boekhoff over de ontwikkeling van China; en Jef De Vriese over bidden en werken met de nodige discipline. 

Geïnteresseerd? Neem dan snel een (proef)abonnement.

Deze en andere artikelen leest u in Het Zoeklicht nr. 10