In het nieuwste Zoeklicht

Het Zoeklicht nr. 13"Denk eraan, want Hij komt als een dief in de nacht!" Dat klinkt niet erg uitnodigend, hoopvol en bevrijdend. Het is ook maar de vraag of deze uitdrukking juist is. Worden wij als gelovigen wel overrompeld door Zijn komst? Jules Hollebrandse geeft antwoord op deze vraag en gaat in op de 'dag van de Heere' die wordt verwacht.

Feike ter Velde is in het nieuwste Zoeklicht duidelijk en helder over samenzweringen en complottheoriën. Verhalen over de Bildenberg-groep, de Illuminati en vele anderen doen het goed onder christenen, terwijl moslims gegrepen worden door de 'Protocollen van de wijzen van Sion'. Hoe moeten we deze verhalen plaatsen? 

In tijden van verwarring mogen we gelukkig weten dat we rustig kunnen vertrouwen op de Here. Gieneke van Veen wijst ons op Psalm 37, die ook gaat over onze toewijding. 
In Psalm 1 zien we een beschrijving van de Here Jezus. Jan Harmen Klein Haneveld zegt namelijk dat alleen de Here Jezus voldoet aan wat er gezegd wordt over de man die hier welzalig wordt genoemd. Lees verder...

Hans Frinsel en Oscar Lohuis hebben het over het 'evangelie' dat wordt verkondigd. Frinsel zet dit in het perspectief van de cultuur waar 'schuld en gerechtigheid' geen relevante onderwerpen meer zijn. Lohuis legt de nadruk op de eigen behoeften die voorop staan. 

Verder in dit nummer o.a. Theo Niemeijer over het mosterdzaadje; Ton Stier over Gods weg met Ismaël; Els ter Welle over hoe goed wij zijn; en informatie over de Zoeklicht-dag 2017.

Geïnteresseerd? Neem dan snel een (proef)abonnement.

Deze en andere artikelen leest u in Het Zoeklicht nr. 13.