Agenda

Seminars |  Bijbelstudies | SamenkomstenConferenties

U bent van harte welkom op onderstaande locaties. De toegang is vrij! 
Aanvang om 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

 

Vanwege de maatregelen omtrent het Coronavirus gaan alle seminars, samenkomsten en studiedagen voorlopig
NIET door!

 


Bekijk hier het programma van 'Zoeklicht on tour'

Bert van Twillert    

 

Seminars

Noordhorn

Dinsdag 18 februari, 10 en 31 maart en 21 april
Thema: Het Evangelie van God
(de brief aan de Romeinen)
- 18-02 Heel Israël zal gered worden (Romeinen 11)
- 10-03 Leven in liefde (Romeinen 12 en 13)
- 31-03 Sterken en zwakken verdragen elkaar (Romeinen 14)
- 21-04 De dienst van Paulus en anderen (Romeinen 15-16)
Spreker: Wim Zwitser
Gebouw Dörpstee, Noorderweg 61C

Almelo

Zondag 23 februari, 29 maart
Thema: Actuele profetie
(de kleine profeten)
- 23-02 Micha- God houdt Zijn Woord?
- 29-03 Habakuk- de rechtvaardige leeft door het geloof
Spreker: Wim Zwitser
Baptistengemeente De Bron, Adriaen Brouwerstraat 2
Aanvang 19.00 uur

Franeker

Donderdag 27 februari
Thema: Gods heilsplan van begin tot eind
(n.a.v. de broers uit het boek Genesis)
- 27-02 Een unieke zegen voor elke stam in Israël (Jacobs zonen)
Spreker: Wim Zwitser
Baptistengemeente Maranatha, Schilcampen 49

Woensdag 15 en 29 april, 13 en 27 mei
Thema: Maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel
Spreker: Theo Niemeijer
Baptistengemeente Maranatha, Schilcampen 49

Echtenerbrug

Vrijdag 28 februari, 27 maart
Thema: Actualiteit in Bijbels licht
- 28-02 Wie is de antichrist?
- 27-03 Wat is het grote Babylon?
Spreker: Wim Zwitser
Gebouw de Schakel, Zr. Jacobsstraat 20a

Katwijk aan Zee

Vrijdag 14 februari, 13 maart
Thema: Gods heilsplan van begin tot eind
(n.a.v. de broers uit Genesis)
- 14-02 Israël krijgt Gods Zegen (Jacob-Ezau)
- 13-03 Israël zal de Messias aannemen (Jozef en zijn broers)
Spreker: Wim Zwitser
Gebouw de Samenkomst, J.W. Frisodreef 146

Ermelo

Woensdag 12 februari en 4 maart
Thema: Zie Ik maak alle dingen nieuw
(vier studies over de verbanden tussen de zes scheppingsdagen en Gods verlossingsplan)
Spreker: Theo Niemeijer
Gebouw ‘Ons Huis’, Zeeweg 100

Schiedam

Donderdag 20 februari en 5 en 19 maart
Thema: Actualiteit in Bijbels licht
- 20-02 De toekomst van Europa
- 05-03 De ontwikkelingen in het Midden-Oosten
- 19-03 Wat staat Israël nog te wachten?
Spreker: Wim Zwitser
Gebouw Vergadering, Walvisstraat 4

Onstwedde

Woensdag 25 maart, 8 en 22 april en 6 mei
Thema: Zie Ik maak alle dingen nieuw
(vier studies over de verbanden tussen de scheppingsdagen en Gods verlossingsplan)
Spreker: Theo Niemeijer
Gebouw d'Ekkelkaamp, Kerklaan 7
Aanvang: 19.30 uur

 

Bijbelstudies 


Samenkomsten
 

Delfzijl

Donderdag 12 maart
Thema: Opname: feit of fictie? 
Spreker: Wim Zwitser
Baptistengemeente Havenlicht, Joh. v.d. Kornputplein 8
Aanvang: 19.30 uur

Donderdag 7 mei
Thema: Waar blijft de belofte van Zijn komst?
Spreker: Wim Zwitser
Baptistengemeente Havenlicht, Joh, v.d. Kornputplein 8
Aanvang: 19.30 uur

Hoogeveen

Donderdag 2 april
Thema: Wie heeft het laatste woord?
Spreker: Jack Nugter
Baptistengemeente Beth-El, Boekweitlaan 65-A

Stellendam

Vrijdag 3 april
Zangavond Johannes de Heer (i.v.m. 200 jaar kerk Stellendam)
Spreker: Theo Niemeijer
Hervormde Kerk, Bosschieterstraat 4
Aanvang: 19.30 uur

 

Conferenties

In Het Brandpunt (Postweg 18, Doorn) 

11-13 december 2020: Adventsweekend met Theo Niemeijer 

Tijdens dit weekend gaan we samen ontdekken, wat de Bijbel ons leert over het verwachtingsvolle leven van een christen. Wat kunnen we de komend tijd verwachten en vooral Wie? Wat leert de Bijbel ons over de tekenen van de eindtijd en de Bijbelse profetieën die in onze tijd vervuld worden? Hoe actueel is de verwachting van de gemeente, maar ook die van het volk Israël? Naast de Bijbelstudies worden ook prachtige liederen gezongen en is er veel ruimte voor onderlinge ontmoeting.
Theo:
ik zie er naar uit om samen met u dit derde adventsweekend te vieren. Meer informatie en aanmelden


Graag komen wij ook in uw gemeente/kerk met een seminar of samenkomst. U kunt ons altijd bellen om de mogelijkheden te bespreken. Voor meer informatie over de seminars en samenkomsten kunt u 
terecht bij:

Rinus van Otterlo
Rinus van Otterlo
Postbus 99
3940 AB Doorn
0343 - 413300
r.v.otterlo@zoeklicht.nl