In het nieuwste Zoeklicht

We hebben er vast wel een mening over; politieke partijen, het klimaat of bepaalde religies. Er is een grote kans dat u in bepaalde gezelschappen geen grappen hierover durft te maken. De reden is dat we zijn doorgeslagen in politieke correctheid.

    • Een bijzondere groep Joden wordt gevormd door de ultraorthodoxe Joden. Een groep waar buitenstaanders lastig contact mee krijgen. Door (politieke) veranderingen in Israël lijkt het land moeilijk regeerbaar. De ultraorthodoxe Joden: een serieus probleem.? 

    • Gods woord leert ons dat elke christen in de dienst van God staat. God heeft voor elk van hen werken bereid, opdat ze daarin zouden wandelen. Elke christen mag functioneren, als een lid van het lichaam van Christus, tot opbouw van dat lichaam met de gaven die de Heer daartoe aan ieder afzonderlijk geeft. Al zijn er helaas heel wat passieve christenen, werkeloosheid komt in het Koninkrijk van God beslist niet voor!?

    • De komende maanden maken wij een ‘wandeling’ door het Tabernakelcomplex. Deze aardse woonplaats van God nam destijds in het volksleven van de Israëlieten een prominente plaats in. Het onderwijs over de Tabernakel heeft nog niet aan kracht en actualiteit ingeboet. In een zevental artikelen zullen we ontdekken dat de Tabernakel veel (geestelijke) principes bevat welke ons geloofsleven verrijken en verdiepen

Verder in dit nummer:

Ik vind, dus ik besta? – Zoeklicht on tourPraktische Bijbelstudie: Zie het Lam van God!  – Vredestichter of tweedrachtzaaier – Waar komt het symbool van het ‘alziend oog’ vandaan? – Heiliging en voorbereiden op Zijn komst – Velen geroepen, weinigen uitverkoren – Storm – Evangelisatieboekje ‘TrueLove’.  

 Geïnteresseerd? Neem dan snel een abonnement. 

Deze en andere artikelen leest u in Het Zoeklicht nr. 11.