In het nieuwste Zoeklicht

Het Zoeklicht nr. 16

‘Er is meer tussen hemel en aarde.’ ‘Toeval bestaat niet.’ U kent zelf vast ook nog wel een paar opmerkingen waarmee mensen aangeven dat ze wel denken dat er een ‘hogere macht’ is, maar deze niet willen of kunnen benoemen. Dat zou ze te veel beperken, want dan zou je je leven daar ook op in moeten richten. Over het ‘ietsisme’, zoals deze stroming genoemd wordt, leest u een heldere bijdrage van Yme Horjus.   

In zijn artikel haalt Horjus de voetballer Johan Cruijff aan, die ook wel in een hogere macht geloofde. De vraag blijft hangen of hij Jezus kende als Redder. Dat is cruciaal, lezen we in het artikel van Oscar Lohuis. Alleen dan kan Gods Geest in ons aan het werk en zijn we gered van de dood. Dirk van Genderen waarschuwt voor de lauwheid in de kerken. Ook daar dreigen mensen verloren te gaan.

Er is nog een andere trend waarbij God heel algemeen wordt gemaakt, namelijk de focus op stillte en leegte. Theo Niemeijer zegt dat er niets op tegen is om in de stilte met Gods Woord in de hand op zoek te gaan naar Gods stem. Maar wanneer Gods Woord achterwege blijft, dan staat de deur ook open voor andere stemmen. Lees verder...

In dit Zoeklicht beginnen we met een serie artikelen in aanloop naar de Zoeklicht-dag. Wim Zwitser haalt een aantal personen aan die we tegenkomen in Hebree:en 11. Op zaterdag 7 oktober gaat het over Mozes (en over u), in dit eerste artikel staat Abel, zoon van Adam en Eva, centraal. Wat kunnen we van hem leren?  

Verder in dit nummer o.a. Feike ter Velde over het verloren paradijs; Els ter Welle over de tong: gif of medicijn?; en Jules Hollebrandse over waakzaam zijn, want er komt een dief in de nacht.

Geïnteresseerd? Neem dan snel een (proef)abonnement.

Deze en andere artikelen leest u in Het Zoeklicht nr. 16.