Meeschrijven aan het evangelisatienummer

Evangelisatie-actie 2017De wetenschap dat we in de eindtijd leven maakt het des te dringender om de mensen die je liefhebt, die om je heen staan, te vertellen dat ze de Here Jezus nodig hebben als persoonlijk Redder. De tijd dringt. 

In het evangelisatienummer (tevens het kerstnummer van Het Zoeklicht) plaatsen we graag een aantal boodschappen van u. Een selectie van deze boodschappen wordt in dit nummer geplaatst.

Uw boodschap moet voor 1 oktober bij de redactie binnen zijn en mag ongeveer 150 woorden lang zijn. In uw boodschap kunt u:
a. omschrijven wat 'vrede' voor u betekent, of:
b. iemand die u kent duidelijk maken waarom het belangrijk is dat hij of zij de Here Jezus leert kennen.
Omdat het om uw persoonlijke verhaal gaat, willen we deze graag plaatsen met voor- en achternaam. De redactie behoudt zich het recht voor om aanpassingen te doen ten behoeve van de leesbaarheid.