Onze sprekers

Theo Niemeijer | Bert van Twillert | Wim Zwitser | Jules Hollebrandse | Jeep van der Schoot

Theo NiemeijerTheo Niemeijer

Het is al weer bijna 20 jaar geleden dat ik het eerste seminar voor Het Zoeklicht schreef. Het ging hierbij om vier studies over het thema ‘Bijbelse toekomstverwachting’. Het 'proefballonnetje' werd opgelaten in de Brandpuntkapel, die vanaf de eerste avond afgeladen vol zat. De vele positieve reacties bemoedigden ons om hiermee door te gaan, wat we nu al bijna 20 jaar doen. In de loop van deze jaar zijn zo’n 20 boeiende seminars ontwikkeld die regelmatig door verschillende sprekers in alle uithoeken van Nederland en zelfs daarbuiten, aangeboden worden.

Persoonlijk vind ik het een voorrecht om vier avonden onderwijs te geven aan dezelfde groep mensen om zo een onderwerp wat te verdiepen. De Here heeft mij geroepen om Gods Woord te onderwijzen. Dit mag ik doen in de gemeente die ik in Enschede dien, maar ook landelijk. Vooral de laatste tijd ontbreekt het bij vele christenen aan gedegen Bijbelkennis, een ontwikkeling die mij grote zorgen baart.
De avonden worden meestal door een plaatselijke gemeente georganiseerd en dan blijkt regelmatig dat er meer mensen van buiten deze gemeente komen dan uit de gemeente zelf. Over het algemeen worden de avonden goed bezocht. In sommige plaatsten geven we jaarlijks een seminar en dan hoor je regelmatig dat men er het hele jaar naar uitkijkt! Je ontmoet zoveel deelnemers die dankbaar zijn voor de Maranatha-boodschap die ze zelden of nooit in hun eigen kerk horen. 
Het mooiste zijn de momenten wanneer deelnemers hun hart aan de Here Jezus geven en tot bekering en wedergeboorte komen. Al met al, reden genoeg om hiermee door te gaan en zo een, bij velen vergeten, boodschap over de tekenen van de tijd en de wederkomst van Christus door te geven.

Bert van TwillertBert van Twillert

Toen ik tot levend geloof in de Here Jezus kwam, kreeg ik ook honger naar het Woord van God.
Ik las in mijn Bijbel over Gods grote liefde voor Israël en over Zijn beloften aan Abraham en David. Omdat ik opgroeide in een kerk waar praktisch nooit over Israël werd gesproken, volgde ik een cursus van de Brandpunt Bijbelschool. Daar leerde ik over Gods heilsplan met Israël en de plaats die de Gemeente in Zijn raadsbesluiten inneemt. Hoe meer ik dat onderscheid leerde maken, hoe duidelijker de Bijbelse toekomstverwachting voor me werd.

Toen Gods liefde in mijn hart kwam, kwam er ook liefde voor het Joodse volk. En daarbij een verlangen om aan anderen door te geven wat de Here me had laten zien. 
Vanaf 1975 mag ik het evangelie brengen en lezingen geven over de toekomst van Israël en de Gemeente. En nog steeds is de vraag die het meest wordt gesteld: “Hoe komt het dat wij hier nooit over hebben gehoord?” De noodzaak is er dus, niet alleen omdat we moeten weten in welke tijd we leven, maar ook omdat God erdoor steeds groter voor je wordt. 
Mijn naam is Bert van Twillert (1944). Sinds kort zijn mijn vrouw Fia en ik verhuisd van Nunspeet naar Apeldoorn. We zijn gezegend met drie kinderen, elf kleinkinderen en vier pleegkinderen.

Wim ZwitserWim Zwitser

We leven in een boeiende tijd, zo vlak voor de komst van de Heer. Het is niet de makkelijkste periode uit de geschiedenis van de mensheid. De Heer vergelijkt die fase met de tijd van Noach. Iedereen leeft er voor zichzelf maar wat op los, maar Gods plannen staan vast en Zijn oordelen komen onherroepelijk. Dat is de prediking van de gerechtigheid, althans één kant ervan. De andere kant is dat Henoch en Noach geweldige voorbeelden zijn voor elke gelovige van vandaag. Beiden wandelen met God en beiden spreken vrijmoedig over de komst van de Heer. De één wordt weggenomen en de ander bouwt een ark tot behoudenis van zijn huis.

Het mag zo zijn dat onze tijd niet de makkelijkste tijd is. De Heer vraagt Zich zelfs af of Hij het geloof nog wel zal aantreffen als Hij terugkomt. En inderdaad is het inzicht in Gods Woord onder gelovigen soms schrikbarend klein. Maar dat is geen enkel excuus voor een slapend leven (ook de vijf wijze meisjes sliepen!).
Het feit dat Henoch er ineens niet meer is, spoort ons aan om uit te zien naar de opname van de gemeente. Dat is het geweldige moment waarop de Heer Jezus ons in het Vaderhuis brengt, het moment waarop wij thuiskomen. Noach en zijn huis leren ons om tot dat moment te leven op een aarde die in principe onder het oordeel valt. Het is mijn grote vreugde om iets van Gods Woord te mogen doorgeven, zodat we elkaar bemoedigen om in ons leven daadwerkelijk te leven als een christen.

Jules HollebrandseJules Hollebrandse

In Johannes 16 lezen we dat de Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, en ons de weg zal wijzen in heel de waarheid. Maar ook dat Hij ons ‘de toekomstige dingen zal verkondigen’ (vers 13). Geïnspireerd door de Heilige Geest hebben veel Bijbelschrijvers over die toekomstige dingen geschreven. De Bijbel bestaat voor bijna een derde deel uit profetieën. Petrus zegt: ‘Wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan…’ (2 Petrus 1:19a, HSV).

Sommige profetieën zijn al vervuld, anderen staan nog uit. Wij leven in een tijd waarin we Bijbelse eindtijd-profetieën voor onze ogen in vervulling zien gaan, als we het tenminste wíllen zien en (h)erkennen! Anders zijn we net als de Emmaüsgangers, die door Jezus ‘onverstandigen en tragen van hart’ genoemd werden, omdat ze niet geloofden wat door de profeten gesproken was (Lucas 24:25). Maar toen Jezus hen de Schriften verklaarde, ‘was hun hart brandend in hen’ (vers 32). Hun ogen werden geopend en zij herkenden Hem!
De Zoeklicht-seminars zijn voor mij prachtige gelegenheden om iets door te kunnen geven van dat profetische woord. Om te wijzen op de tekenen der tijden die de spoedige komst van de Heere Jezus aankondigen. Maar ook om elkaar te bemoedigen met woorden over die heerlijke toekomst met Hem die ons in het vooruitzicht wordt gesteld (1 Tessalonicenzen 4:18), waar we met blijdschap en verlangen naar uit mogen zien. Het is mijn hartelijke wens dat de harten van velen gaan ‘branden’, bij het horen en aannemen van de Bijbelse Maranatha-boodschap!

Jeep van der SchootJeep van der Schoot

Mag ik mij even aan u verstellen? Ik ben Jeep van der Schoot (38), ben ruim 10 jaar getrouwd met Joke en we zijn gezegend met drie kinderen: Anna, Daniël en David. Van jongs af aan ben ik bekend met de Bijbelse visie die Het Zoeklicht uitdraagt. Het heeft mij gevormd in mijn geloofsleven en veel liefde en interesse gegeven voor het profetische Woord van God.
Eind 2014 t/m begin 2016 heb ik Openbaring in Het Zoeklicht mogen behandelen. Ik zie daar met dankbaarheid op terug. Deze artikelen zijn nu gebundeld en in een prachtige geïllustreerde boekvorm uitgebracht. Alle illustraties in het boek zijn nieuw werk (meer dan 30 stuks), die speciaal door Jos Vanspauwen (uit België) zijn ontworpen.

Afgelopen drie jaar heb ik in diverse plaatsen in Friesland seminars mogen geven over het Bijbelboek Openbaring. Een bijzonder boek, waar we nooit over uitgelezen en uitgeleerd raken. Het blijft actueel, vernieuwend en meenemend. Gods toekomstige oordelen zullen vreselijk zijn, maar wij weten hoe het uiteindelijk zal aflopen: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw.’ Openbaring geeft ons een goed zicht op Gods toekomstig heilsplan met de Gemeente, Israël en de volken.
Wie ‘de Openbaring van Jezus Christus’ bestudeert, zal ook tot de rijke ontdekking komen dat de Heilige Geest hem door de gehele Bijbel meeneemt. Ik blijf het bijzonder vinden om over het profetische Woord te schrijven en te spreken, of een seminar te geven en daarin van de Here Jezus Christus te getuigen.