Brandhaart Midden-Oosten

Zoeklicht Studiedag in Doorn | zaterdag 4 maart

Brandhaart Midden-Oosten

Op zaterdag 4 maart is er weer een Zoeklicht Studiedag in Doorn. Wim Zwitser en Jan van Barneveld geven antwoord op de vraag waarom er zoveel aandacht is voor wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Waarom bemoeien wereldleiders zich met wat hier gebeurt en waarom houdt bijvoorbeeld ook Het Zoeklicht zich hiermee bezig?

De Zoeklicht Studiedag wordt weer gehouden in de Kapel van het Brandpunt in Doorn. De dag begint om 10.00 uur en duurt tot 15.30 uur. De kosten voor deze dag zijn € 19,75 (inclusief lunch, koffie en thee).
Aanmelden voor deze dag is noodzakelijk. Toegangskaarten kunt u bestellen via www.zoeklichtwebshop.nl/studiedag.

Toneel van strijd

De oprichting van de staat Israël in 1948 heeft in het Midden-Oosten geleid tot heftige reacties vanuit de Arabische wereld. Sinds de tachtiger jaren is de Arabische wereld zélf het toneel geworden van strijd, zowel van buitenaf als van binnenuit. Deze omwentelingen zijn de bakermat geworden voor organisaties als Al Qaida, Al Shabaab, Boko Haram en IS. Wat komt er na IS nu deze macht aan de verliezende hand lijkt te zijn?
Wim Zwitser wijst op Daniël 8-11, de koningen van het Noorden en het Zuiden. Werpt deze profetie licht op de huidige gebeurtenissen?

Centraal in de profetieën

Het grootste deel van de Bijbel speelt zich af in het Midden-Oosten. Grote wereldrijken vanaf Egypte tot het Turks-Ottomaanse kalifaat, met uitzondering van het Romeinse rijk lagen voornamelijk in het Midden-Oosten. Het Duizendjarig Vrederijk wordt vanuit Jeruzalem geregeerd. Jan van Barneveld is duidelijk: een groot aantal onvervulde eindtijdprofetieën gaan over landen en gebieden in het Midden-Oosten. De islam is een religie die z’n oorsprong heeft in die regio, die tegenwoordig ook wel het Wilde-Oosten wordt genoemd.