Seminar
24 oktober 2023 • Uw Koninkrijk kome (Het koninkrijk van God) • Dinsdag 24 oktober en 28 november (wordt vervolgd in 2024)

Aalten

Dinsdag 24 oktober en 28 november
Thema: Uw Koninkrijk kome (Het koninkrijk van God)

  • 24 oktober De komst van de Koning (Mattheüs 1-4) 

  • 28 november Christus en de wet (Mattheüs 5)

Spreker: Wim Zwitser 
Gebouw 'De Meiberg', Meiberg 31-1
Aanvang: 19.30 uur

Wordt vervolg in 2024