Seminar
23 januari 2024 • Uw Koninkrijk kome • Dinsdag 23 januari, 27 februari en 26 maart

Aalten

Dinsdag 23 januari, 27 februari en 26 maart
Thema: Uw koninkrijk kome (Het koninkrijk van God)
Spreker: Wim Zwitser
Gebouw ‘De Meiberg’, Meiberg 23-1
Aanvang: 19.30 uur