Samenkomst
16 november 2023 • Het profetische Woord en de bedelingen • Donderdag 16 november

Bodegraven

Donderdag 16 november
Thema: Het profetische Woord en de bedelingen
Spreker: Jeep van der Schoot
Gebouw 't Anker, Pastorie plein 2
Contact: israelengemeentebodegraven@gmail.com
Aanvang: 20.00 uur