Seminar
13 september 2023 • Discipelschap in de 21e eeuw • Woensdag 13 september, 11 oktober, 8 november en 6 december

Emmen

Woensdag 13 september, 11 oktober, 8 november en 6 december
Thema: Discipelschap in de 21e eeuw

  • 13 september Jezus Christus, de Gekruisigde

  •  11 oktober Doop en vervulling met de Heilige Geest

  •  08 november Gaven en vrucht van de Heilige Geest

  • 06 december Prioriteiten stellen (wordt vervolgd in 2024)

Spreker: Wim Zwitser 
Gebouw 't Brinkerhoes, Mantigerbrink 140
Aanvang: 19.30 uur