Seminar
17 januari 2024 • Discipelschap in de 21e eeuw • Woensdag 17 januari, 14 februari, 13 maart en 10 april

Emmen

Woensdag 17 januari, 14 februari, 13 maart en 10 april
Thema: Discipelschap in de 21e eeuw
Spreker: Wim Zwitser
Christengemeente Filadelfia, Gebouw Hebron, mr. H. Smeengestraat 4
Aanvang: 19.30 uur