Dit is de titel...

Seminar
13 oktober 2023 • Uw Koninkrijk kome (Het koninkrijk van God) • Vrijdag 13 oktober en 10 november (wordt vervolgd in 2024)

Katwijk

Vrijdag 13 oktober en 10 november 
Thema: Uw Koninkrijk kome (Het koninkrijk van God)

  • 13 oktober De komst van de Koning (Mattheüs 1-4) 

  • 10 november Christus en de wet (Mattheüs 5)

Spreker: Wim Zwitser 
Gebouw De Samenkomst, J.W. Frisodreef 146
Aanvang: 20.00 uur

Wordt vervolg in 2024