Seminar
12 januari 2024 • Uw Koninkrijk kome • Vrijdag 12 januari en 8 maart

Katwijk

Vrijdag 12 januari en 8 maart
Thema: Uw Koninkrijk kome (Het koninkrijk van God)
Spreker: Wim Zwitser
Gebouw de Samenkomst, J.W. Frisodreef 146
Aanvang: 20.00 uur