Ommen

Seminar
24 november 2023 • Bijbelse toekomstverwachting • Vrijdag 24 november, 1, 8 en 15 december

Vrijdag 24 november, 1, 8 en 15 december
Thema: Bijbelse toekomstverwachting
Spreker: Theo Niemeijer
Vitaliteitspunt De Bron, Haven West 9
Aanvang: 19.30 uur