Seminar
12 september 2023 • Geestelijke verleiding in de eindtijd • Dinsdag 12 september, 10 oktober, 21 november, 19 december

Oud-Beijerland

Dinsdag 12 september, 10 oktober, 21 november, 19 december 
Thema: Geestelijke verleiding in de eindtijd
(studies over maatschappelijke-, theologische-, charismatische- en occulte verleidingen)
Spreker: Theo Niemeijer
Gebouw Alerimus de Open Waard
Zoomwijckplein 11 (om de hoek van de Aldi) ingang van de apotheek
Aanvang: 20.00 uur