Samenkomst
22 november 2023 • Israël op weg naar de Messias • Woensdag 22 november

's-Hertogenbosch

Woensdag 22 november
Thema: Israël op weg naar de Messias
Spreker: Theo Niemeijer
Evangelische Gemeente Parousia,
's-Gravensandestraat 1 B
Aanvang: 20.00 uur