Zoeken in Het Zoeklicht

Politieke correctheid in de kerk!

We hebben er vast wel een mening over; politieke partijen, het klimaat of bepaalde religies. Er is een grote kans dat u in bepaalde gezelschappen geen grappen hierover durft te maken. De reden is dat we zijn doorgeslagen in politieke correctheid.

Een lange tijd heeft de kerk invloed gehad op de samenleving, maar in de afgelopen eeuwen is deze invloed afgenomen. Inmiddels kunnen we signaleren dat er een ommekeer heeft plaatsgevonden. De wereld beďnvloedt nu het gedachtegoed van de kerk. Wij mogen ons gelukkig prijzen als we ons niets aantrekken van wat de mensen over ons te zeggen hebben. “Als we doen wat de Here Jezus van ons vraagt, zal het in de wereld niet altijd gemakkelijk voor ons zijn, maar ons loon in de hemel zal groot zijn”, zegt Johannes de Heer in zijn Bijbels dagboek ‘Met hart en ziel’. Omdat de kerk de samenleving is gevolgd, begint dit artikel met een schets over de politieke correctheid in de samenleving. Vervolgens gaan we bekijken wat de gevolgen hiervan zijn voor de kerk.

Vrijheid van meningsuiting
Politieke correctheid is een manier van heel voorzichtig en omzichtig, verhuld praten over onderwerpen die maatschappelijk en politiek gevoelig liggen. In onze democratie heerst vrijheid van meningsuiting, maar door kleine belangengroepen worden taboes opgelegd en sociale druk uitgeoefend. Mensen met ‘onwelgevallige’ standpunten worden heftig aangevallen en al snel als racist, homofoob of klimaatontkenner weggezet. Sociale media spelen hierin een grote rol. Boerkaverbod, transgender, islam, migratie, Zwarte Piet. Grote kans dat u daar bij de koffieautomaat op kantoor met meel in de mond over praat, als u er al over durft te praten. Feitelijk is dit conformistisch gedrag, we peilen in onze omgeving wat acceptabel is en stemmen onze mening daarop af. In het politieke landschap maakt zowel ‘links’ als ‘rechts’ zich daaraan schuldig. Politieke correctheid is niet onschuldig. Het beperkt de vrijheid van meningsuiting, het doet de waarheid geweld aan. De wetenschap doet onderzoek maar werkt vaak toe naar de ‘gewenste’ uitkomst. De politiek laat onwelgevallige feiten buiten beschouwing, of feiten gelden alleen op het moment dat ze welkom zijn. Het vertrouwen van de burgers in de politiek, wetenschap en media neemt hierdoor af omdat het idee leeft dat niet de hele waarheid wordt verteld maar alleen dat wat goed uitkomt. De burger heeft hierin gelijk.

Wie tegendraads denkt, moet sterk in zijn schoenen staan. We willen ons niet te kwetsbaar opstellen, omdat we bang zijn voor geroddel en veroordelingen door anderen. Deze angst kan terecht zijn, omdat afwijkende opvattingen kunnen leiden tot uitsluiting. Om de politieke correctheid te onderstrepen noemen we een aantal voorbeelden.

Lees meer hierover in Het Zoeklicht van november. In Het Zoeklicht van december schrijven we over hoe politieke correctheid de Heere Jezus buiten de deur van de kerk heeft gezet.