Dag van gebed - Kom en bid mee!

zaterdag 3 oktober (Brandpuntkapel - Postweg 18 in Doorn)


De wereld is in beroering! Daar gaat het oktobernummer van Het Zoeklicht over dat 25 september verschijnt. Naast dit speciale ‘eindtijdnummer’ is er ook een evangelisatiebrochure gemaakt. 

Daarin wordt aan ongelovigen uitgelegd dat alles wat wij nu in de wereld zien gebeuren al lang geleden door de Bijbel is voorzegd. En niet alleen dat… de Bijbel vertelt ook wat er nog gaat komen. In de brochure willen we mensen oproepen om zich te bekeren. Evangelisatie roept altijd strijd op in de hemelse gewesten. Vandaar dat we deze campagne opdragen in gebed.

Tijdens drie gebedsblokken hebben we op zaterdag 3 oktober gebeden voor:

1.    Bekering van ongelovige dierbaren, zoals (klein)kinderen, broers en zussen.

2.    Veel christenen voelen zich eenzaam in families en soms ook in eigen kerk of gemeente. Soms is er sprake van strijd in de gezinnen en families.

3.    Christenen zien het einde der tijden naderen en verheugen zich over de komst van de Heere Jezus.

4.    Dankgebed. God heeft alles in Zijn hand en Hij komt tot Zijn doel.