Agenda

Seminars |  Bijbelstudies | SamenkomstenConferenties

U bent van harte welkom op onderstaande locaties. De toegang is vrij! 
Aanvang om 20.00 uur, tenzij anders vermeld.


Bekijk hier het programma van 'Zoeklicht on tour'

Bert van Twillert    

 

Seminars

Noordhorn

Dinsdag 17 september, 8 en 29 oktober, 10 december, 7 en 28 januri, 18 februari
Thema: Het Evangelie van God
(de brief aan de Romeinen)
- 17-09  Gods kracht tot verlossing (Romeinen 1)
- 08-10  Rechtvaardiging door geloof (Romeinen 2)
- 29-10  Vrede met God (Romeinen 2-3)
- 10-12 Vrijgemaakt, waarvan? (Romeinen 7)
- 07-01 Gods geest geeft de leiding (Romeinen 8)
-28-01 Israël en Gods beloften (Romeinen 9-10)
- 18-02 Heel Israël zal gered worden (Romeinen 11)
Spreker: Wim Zwitser
Gebouw Dörpstee, Noorderweg 61C

Almelo

Zondag 29 september, 27 oktober, 24 november, 26 januari, 23 februari, 29 maart
Thema: Actuele profetie
(de kleine profeten)
- 29-09 Jona- zegen op de boodschap
- 27-10 Amos- van afgoderij tot herstel
- 24-11 Hosea- Gods grote trouw
- 26-01 Joël- de Heer redt die Hem aanroepen
- 23-02 Micha- God houdt Zijn Woord?
- 29-03 Habakuk- de rechtvaardige leeft door het geloof
Spreker: Wim Zwitser
Baptistengemeente De Bron, Adriaen Brouwerstraat 2
Aanvang 19.00 uur

Franeker

Donderdag, 24 oktober en 28 november, 23 januari, 6 en 27 februari
Thema: Gods heilsplan van begin tot eind
(n.a.v. de broers uit het boek Genesis)
- 24-10 Christus is Overwinnaar en Bevrijder (Kain-Abel)
- 14-11 De mensheid verdeeld in volken (Sem-Cham-Jafeth)
- 28-11 Gods verbond met Israël (Isaak-Ismaël)
- 23-01 Israël krijgt Gods Zegen (Jacob-Ezau)
- 06-02 Israël zal de Messias omarmen (Jozef en zijn broers)
- 27-02 Een unieke zegen voor elke stam in Israël (Jacobs zonen)
Spreker: Wim Zwitser
Baptistengemeente Maranatha, Schilcampen 49
(vervolg in 2020)

Echtenerbrug

Vrijdag 25 oktober, 22 november, 28 februari, 27 maart
Thema: Actualiteit in Bijbels licht
- 25-10 ‘De opname: feit of fictie?’
- 22-11 ‘Komt Europa haar crisis te boven?’
- 28-02 Wie is de antichrist?
- 27-03 Wat is het grote Babylon?
Spreker: Wim Zwitser
Gebouw de Schakel, Zr. Jacobsstraat 20a
(vervolg in 2020)

Katwijk aan Zee

Vrijdag 8 en 29 november, 10 januari, 14 februari, 13 maart
Thema: Gods heilsplan van begin tot eind
(n.a.v. de broers uit Genesis)
- 08-11 Christus is Overwinnaar en Bevrijder (Kain en Abel)
- 22-11 De mensheid verdeeld in volken ( Sem-Cham- Jafeth)
- 10-01 Gods verbond met Israël (Isaak-Ismael)
- 14-02 Israël krijgt Gods Zegen (Jacob-Ezau)
- 13-03 Israël zal de Messias aannemen (Jozef en zijn broers)
Spreker: Wim Zwitser
Gebouw de Samenkomst, J.W. Frisodreef 146
(vervolg in 2020)

Haarlem

Dinsdag 4 februari
Thema: Israël en de Gemeente in profetisch perspectief
- 04-02 Op weg naar het Vaderhuis
Spreker: Jeep van der Schoot
Koningskerk, Kloppersingel 57
Aanvang: 19.30 uur

Ermelo

Woensdag 8 en 29 januari en 12 februari en 4 maart
Thema: Zie Ik maak alle dingen nieuw
(vier studies over de verbanden tussen de zes scheppingsdagen en Gods verlossingsplan)
Spreker: Theo Niemeijer
Gebouw ‘Ons Huis’, Zeeweg 100

Schiedam

Donderdag 20 februari en 5 en 19 maart
Thema: Actualiteit in Bijbels licht
- 20-02 De toekomst van Europa
- 05-03 De ontwikkelingen in het Midden-Oosten
- 19-03 Wat staat Israël nog te wachten?
Spreker: Wim Zwitser
Gebouw Vergadering, Walvisstraat 4

Onstwedde

Woensdag 25 maart, 8 en 22 april en 6 mei
Thema: Zie Ik maak alle dingen nieuw
(vier studies over de verbanden tussen de scheppingsdagen en Gods verlossingsplan)
Spreker: Theo Niemeijer
Gebouw d'Ekkelkaamp, Kerklaan 7

 

Bijbelstudies 


Samenkomsten
 

Coevorden

Woensdag 5 februari 
Thema: Ontwikkelingen in het Midden-Oosten
Spreker: Wim Zwitser
Baptistengemeente Coevorden?, Aleida Kramerstraat 9

Zelhem

Zondag 2 februari
Thema: Gods Zegelring (n.a.v. Haggaï 2:21-24)
Spreker: Gijsbert Tomassen
m.m.v. Gospelkoor Inspiration Vorden
Cultureel Centrum de Brink, Stationsplein 12
(i.s.m. Stichting de opdracht)
Aanvang: 16.00 uur

Delfzijl

Donderdag 12 maart
Thema: n.n.b.
Spreker: Wim Zwitser
Baptistengemeente Havenlicht, Joh. v.d. Kornputplein 8
Aanvang: 19.30 uur

 

Conferenties

In Het Brandpunt (Postweg 18, Doorn) 

11-13 december 2020: Adventsweekend met Theo Niemeijer 

Tijdens dit weekend gaan we samen ontdekken, wat de Bijbel ons leert over het verwachtingsvolle leven van een christen. Wat kunnen we de komend tijd verwachten en vooral Wie? Wat leert de Bijbel ons over de tekenen van de eindtijd en de Bijbelse profetieën die in onze tijd vervuld worden? Hoe actueel is de verwachting van de gemeente, maar ook die van het volk Israël? Naast de Bijbelstudies worden ook prachtige liederen gezongen en is er veel ruimte voor onderlinge ontmoeting.
Theo:
ik zie er naar uit om samen met u dit derde adventsweekend te vieren. Meer informatie en aanmelden


Graag komen wij ook in uw gemeente/kerk met een seminar of samenkomst. U kunt ons altijd bellen om de mogelijkheden te bespreken. Voor meer informatie over de seminars en samenkomsten kunt u 
terecht bij:

Rinus van Otterlo
Rinus van Otterlo
Postbus 99
3940 AB Doorn
0343 - 413300
r.v.otterlo@zoeklicht.nl