Wat is Het Zoeklicht?

Het Zoeklicht is profetisch 
Het Zoeklicht is actueel 
Het Zoeklicht is opbouwend 
Het Zoeklicht is Bijbels 

Het Zoeklicht is voor ú

Geloven in de Bijbel van kaft tot kaft, je lijkt het steeds minder tegen te komen. Maar zeker in een wereld die in beroering is, biedt de Bijbel ons houvast.

De schrijvers van Het Zoeklicht zijn hier van overtuigd. Iedere maand geven zij opinies op het wereldnieuws, bieden ze verdieping in de kennis van Gods Woord en laten ze zien dat toewijding aan de Heere nodig is voor een leven uit verwachting.
Het leert ons waakzaam te zijn en te letten op wat er gaande is in de wereld. Met het oog op de wederkomst worden we als christenen opgeroepen om het Evangelie te verkondigen en een heilig en Geestvervuld leven te leiden. 

Laat je bemoedigen, opbouwen en informeren!
Word abonnee