Nieuws

Meer geweld tegen Mexicaanse kerkleiders

2 maart 2018

Meer geweld tegen Mexicaanse kerkleiders
Er is een toename van geweld tegen kerkleiders in Mexico, vooral wanneer zij tegen onrecht, geweld en drugshandel preken. Begin februari werden nog twee pastors doodgeschoten in Guerrero. In heel 2017 werden drie kerkleiders gedood. Het geweld van de georganiseerde misdaad neemt toe, maar christenen zijn bijzonder kwetsbaar, stelt Open Doors. “Veel maatschappelijk betrokken christenen zijn slachtoffer van geweld. Zij zijn namelijk een bedreiging voor de markt van de georganiseerde misdaad,” aldus een Mexicaanse medewerker van deze organisatie. Ook weten bendeleden dat er collectes worden opgehaald bij kerkdiensten. Deze zijn dan ook een ideale locatie voor een overval.
Terug naar overzicht
Illustration

Kerkdiensten

Mee-beleven en terugluisteren.

Luister nu