Nieuws

Informatie over de nieuwe privacywet (AVG)

31 mei 2018

Informatie over de nieuwe privacywet (AVG)
Per vandaag gaat de nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) in. In deze wet staat vastgelegd hoe een organisatie om moet gaan met persoonsgegevens. Het Zoeklicht hecht grote waarde aan het veilig en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van al haar relaties en werkt er dan ook hard aan om aan deze wet te voldoen. En van de dingen die hoort bij de nieuwe privacywet is u informeren over de vernieuwde privacyverklaring, waar onder andere in staan welke persoonsgegevens Het Zoeklicht van u bijhoudt, hoe wij die gebruiken en wat uw rechten zijn. Omdat u momenteel abonnee bent van Het Zoeklicht, gaan wij er van uit dat Het Zoeklicht uw toestemming heeft om uw persoonsgegevens bij te houden en voor intern gebruik te verwerken.
Terug naar overzicht
Illustration

Kerkdiensten

Mee-beleven en terugluisteren.

Luister nu