Nieuws

Epidemie

19 maart 2020

Epidemie
Als er een epidemie uitbreekt, kan die enorme economische schade aanrichten en de stabiliteit van de wereld ondermijnen. Aldus het in 2019 in opdracht van de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verschenen rapport met de alarmerende titel ĎA World at Riskí. Let op, bij het verschijnen van dit rapport was het Coronavirus nog niet uitgebroken!

EpidemieŽn komen vanaf Bijbelse tijden tot vandaag de dag voor. In de 14e eeuw stierf een kwart van de Europese bevolking aan de pest. Omdat sommigen ervan overtuigd waren dat de Joden met opzet de pest hadden verspreid door het drinkwater te vergiftigen, werden zij als de veroorzakers gezien. In heel West-Europa volgden pogroms, martelingen en moordpartijen. Wat toen ook opviel was dat onder de Joden de pest veel minder vaak voorkwam. De verklaring is nu heel duidelijk. De pest wordt overgebracht door vlooien van ratten. De Joden hielden er strenge reinigingswetten uit de Thora op na waardoor er minder ratten waren en dus ook minder zieken. Maar dat wisten ze toen niet.

50 tot 100 miljoen doden
De meest verwoestende epidemie vond plaats in 1918 door de Spaanse griep. Naar schattingen heeft deze ziekte tussen de 50 tot 100 miljoen doden veroorzaakt, en dat op een wereldbevolking die toen nog niet de helft was van de huidige populatie. De Spaanse griep veroorzaakte meer doden dan de Eerste en de Tweede Wereldoorlog samen.
Nog steeds zijn er jaarlijks epidemieŽn. De WHO schat dat er nog steeds jaarlijks tienduizenden patiŽnten aan Cholera overlijden. Het WHO registreerde sinds 2011 bijna 1500 epidemieŽn in 172 landen.

Biologische oorlogsvoering
Meestal overkomen epidemieŽn de mensheid. Helaas veroorzaakt de mens soms bewust besmettelijk ziekten met als doel de vijand te verzwakken. Berucht is de strijd van de Engelsen tegen de indianen. Generaal Jeffrey Amherst gaf in 1763 opdracht om de indianen als geschenk dekens aan te bieden. Een gebaar van menselijkheid? Nee, deze dekens waren met pokken besmet. Het doel was de indianen door middel van pokken te doden en te verzwakken. Sinds die tijd zijn vele landen bezig geweest met onderzoek naar biologische wapens. In 1972 is er een internationaal verdrag getekend dat het ontwikkelen en produceren van biologische wapens verbiedt. Voor terroristen is een biologisch wapen relatief makkelijk en goedkoop te ontwikkelen en makkelijk te verspreiden. Waarschijnlijk zit daar het grootste risico, want voor het onschadelijk maken van de vijand gaat de mens tot het uiterste.

Keert het Coronavirus terug?
De WHO, opgericht in 1948, heeft even gedacht epidemieŽn te kunnen voorkomen. Deze geluiden zijn niet meer te horen, aldus Roel Coutinho, voormalig directeur van het RIVM. Natuurlijk, willen we graag kunnen voorspellen met welke epidemie of pandemie we in de toekomst te maken krijgen, maar tot op heden lijkt dat onbegonnen werk. De Wereldgezondheidsorganisatie kent inmiddels hun beperkingen. Ze weten niet hoe lang het Coronavirus duurt. Ze weten ook niet of deze virus in heviger vorm in dit najaar terugkeert, zoals bij de Spaanse griep. Er is geen vaccin.

De Bijbel kent vele epidemieŽn. Van de plagen in Egypte tot en met de periode van de grote verdrukking. De Bijbel heeft voorzegt dat er instortende economieŽn, oorlogen, hongersnoden en epidemieŽn zullen komen op een nog nooit vertoonde schaal en intensiteit. Wij geloven aan de vooravond van deze gebeurtenissen te staan.

Voor de ongelovigen klinkt de laatste Evangelieoproep uit de Bijbel: íVrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeftí (Openbaring 14:7).

Voor gelovigen geldt: Hef je hoofd omhoog, want Christus komt eraan, Maranatha!

Frits Boekhoff
Terug naar overzicht
Illustration

Kerkdiensten

Mee-beleven en terugluisteren.

Luister nu