Nieuws

Wat is er nu écht aan de hand?

25 maart 2020

Wat is er nu écht aan de hand?
De vragen die mij deze dagen bezighouden zijn deze: ‘Welke rol speelt de kerk nog in deze crisistijd; heeft de kerk nog iets te zeggen en zouden er dan ook zo’n 7 miljoen mensen luisteren net zoals bij de toespraak van de koning?’.

Misschien zeg je dat de rol van de kerk uitgespeeld is. Honderd jaar geleden was 98% van de Nederlandse bevolking nog lid van een kerk. Grote kans dat jouw opa en oma nog belijdende leden van één van de kerken in Nederland waren. In vele opzichten heeft de kerk gefaald en heeft haar roeping maar ten dele vervuld.

Natuurlijk is het goed om deze dagen elkaar extra in de gaten te houden, de zondagse diensten zoveel mogelijk via livestream door te laten gaan en een nationale gebedsdag te organiseren. Geweldig, maar is dat het enige wat van de kerken in deze tijd verwacht wordt? Hebben we als christenen niet de roeping om zijn getuigen te zijn en de mensen om ons heen te laten weten wat Gods plan met deze wereld is? Met de woorden van Josafat, één van de koningen van Juda, roep ik het uit: ‘Is er nog een profeet des Heren?’.

Het cornavirus is óns overkomen, maar was geen verrassing voor God! 2000 Jaar geleden waarschuwde de Here Jezus al voor besmettelijke ziekten die de mensheid zouden treffen. In zijn ‘rede over de laatste dingen’ vertelde de Here Jezus ook al over de kapotgemaakte schepping, de vele verleidingen, de ontkerkelijking, een toename van aardbevingen en hongersnoden (denk aan de huidige sprinkhanenplagen), de verkilling van de liefde, de wetteloosheid, het toenemende antisemitisme, maar ook over het herstel van Israël, het volk dat na tweeduizend jaar van afwezigheid weer naar zijn eigen land terugkeert. Hij vertelde dat deze dingen voorafgaan aan zijn wederkomst.

Laten we nu niet zeggen, dat dit altijd al zo geweest is! We zien het voor onze ogen gebeuren. Het is het ‘wake up signaal’ dat we als kerken niet mogen negeren. ‘Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven’, was de boodschap voor de kerk in Sardus! De tijd van de wederkomst van de Here Jezus is dichtbij gekomen.

Zijn wederkomst zal een einde maken aan alle crises, waar we nu mee worstelen. Ziekten, verdriet, eenzaamheid, dood zullen dan voorbij zijn. De schepping zal weer hersteld worden en als de Hof van Eden worden, vóór de mens deze kapot maakte.

Zijn wederkomst wordt in de Bijbel aangekondigd en is zeker, of je nu wilt of niet!

In deze lijdensweken denken we aan het vreselijke lijden van de Here Jezus. Dit lijden overkwam Hem niet, maar het was Gods plan. Hij wilde deze God-vijandige wereld met Zichzelf verzoenen. Hij stierf aan het kruis en droeg de straf voor alle misdaden die wij begaan hebben. Door het geloof in de Here Jezus worden we nu met God verzoend en mogen we voor eeuwige bij God leven. Maar zij die de Here Jezus verwerpen zullen voor eeuwig verloren gaan. De keuze is aan jou!

Namens Het Zoeklicht,
Theo Niemeijer
Terug naar overzicht
Illustration

Kerkdiensten

Mee-beleven en terugluisteren.

Luister nu