Nieuws

Met corona-apps veilig door de crisis

15 april 2020

Met corona-apps veilig door de crisis
Ons mobieltje wordt steeds meer een verlengstuk van ons lichaam. Het is ons extern geheugen, zodat wij niet zoveel meer hoeven te onthouden. Het is ons betaalmiddel, dus contant geld op zak is niet meer nodig. Het geeft ons informatie over allerlei wetenswaardigheden die we op een bepaald moment nodig hebben, we hoeven onszelf dus niet meer zo te ontwikkelen.

Het is onze sociale verbindingslijn met vele contacten die we plegen te ‘onderhouden’. Wanneer wij de weg niet meer weten, dan kunnen we een beroep op onze mobiel doen, die ons overal de weg wijst.
Toen de Here God de mens geschapen had, vond Hij hem zeer goed. Nu met zijn mobiel als verlengstuk is de mens nóg beter geworden, ja toch?

Het is bekend dat een tijdelijke oplossing meestal tot de meest permanente verandering leidt. Zo zoekt men nu naar een tijdelijke oplossing om via apps de coronacrisis te overwinnen. Twee apps, die we waarschijnlijk binnenkort via de appsstore kunnen downloaden en ons waarschuwen, wanneer we bij corona-besmette mensen in de buurt geweest zijn en die ons in verbinding brengt met hulpverlening, wanneer we besmet zijn. Verschillende landen zijn ons hierin al voorgegaan met veel belovende resultaten.

Testen, testen, testen, rapporteren en registreren blijkt nodig te zijn om goed door deze crisis heen te komen. Het gaat hier om apps die al onze contacten controleert en registreert, je kunt nergens meer onopgemerkt naar toe gaan. De apps vertellen ons of we nog wel naar een winkel mogen gaan, of dat we binnen moeten blijven. Het is nog niet bekend of de apps verplicht worden of vrijwillig blijven. Eerst zal de GGD de beschikking krijgen over al deze informatie, maar wat gebeurt er daarna? Deze ‘tijdelijke oplossing’ zal, zoals meestal gebeurt, uiteindelijk leiden tot een definitieve verandering. Zo worden we voorbereid op een samenleving, die van ’bovenaf’ gecontroleerd en geregeerd zal worden.

Je begrijpt wel dat we hiermee, met alle andere tekenen die in de ‘rede over de laatste dingen’ in Mattheüs, Markus en Lukas genoemd worden en voor onze ogen in vervulling gaan, midden in de eindtijd beland zijn! Meer dan ooit mogen we de Here Jezus verwachten die ons van de komende toorn verlossen zal (1 Thessalonicenzen 1:10). In dezelfde brief schrijft Paulus over het moment, waarop we als gemeente plotseling weggevoerd worden, de Here Jezus tegemoet in de lucht om zo voor altijd bij Hem te zijn (4:17). Wat een geweldig moment zal dat zijn om van alle onvolmaaktheid en ellende verlost te zijn en verheerlijkt bij Hem te zijn! Maar wat vreselijk zal het zijn voor hen, die achterblijven en onder de vreselijke terreur van de antichrist, van wie de voetstappen in het wereldgebeuren steeds duidelijker te zien zijn, zullen moeten lijden.

Daarom: ‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is’ (Lukas 21:28).


Theo Niemeijer
Terug naar overzicht
Illustration

Kerkdiensten

Mee-beleven en terugluisteren.

Luister nu