Nieuws

We weten het gewoon niet

25 mei 2020

We weten het gewoon niet
RIVM-directeur Van Dissel verzucht in een interview: “Wat hadden we anders kunnen doen? Ik weet het niet.”
Deze verzuchting spreekt boekdelen. “Ik weet het niet” spitste van Dissel toe op de gekozen aanpak van het coronavirus. “Is deze altijd wel goed geweest?”, zo vraagt hij zich af.


Best begrijpelijk, veel is nog onbekend…
• We weten niet zeker waar het virus is ontstaan.
• We weten niet zeker hoe het virus zich ontwikkelt.
• We weten niet precies wat het virus eigenlijk is.
• We weten niet zeker of het virus een tweede keer terugkomt.
• We weten niet zeker of en wanneer er een werkend vaccin beschikbaar komt.

Omdat de deskundigen over het coronavirus zo weinig zeker weten, spreken ze elkaar nogal eens tegen. Ze doen hun best, maar premier Rutte zegt het treffend: “Ik heb vanaf het begin gezegd dat we met 50 procent kennis 100 procent van de beslissingen moeten nemen.”

Van wieg tot graf
De wereld is driftig op zoek naar zekerheden omdat onzekerheden ons onzeker maakt. We dachten te leven in een wereld die zoveel zekerheid in de aanbieding leek te hebben. De maakbare samenleving waarbij het leven van de wieg tot het graf maakbaar is. De wetenschap biedt ons deze zekerheid aan en dit aanbod hebben wij omarmd. Maar nu zien we wetenschappers die moeten toegeven “ik weet het ook niet”. We raken verward. Paniek en angst liggen op de loer.

Stellige uitspraken
De wetenschap heeft de mensheid veel goeds gebracht op vele terreinen van het leven. Daar mogen we dankbaar voor zijn. In vroegere tijden geloofden veel wetenschappers in God, in Iemand Die boven alles staat. Ook boven de wetenschappers zelf. Een God Die mensen het verstand en inzicht geeft maar daar Zelf ver boven staat. Teveel wetenschappers van nu lijken de plaats van God te hebben ingenomen. Zij willen geen autoriteit boven zich erkennen. Zelfs als ze geen antwoord hebben op hun eigen vragen. Naast Corona een ander voorbeeld. Van 96 procent van het heelal weten we niet waaruit het bestaat en toch worden over het heelal stellige uitspraken gedaan. Ja, God mag bestaan naast de wetenschap, maar God is er alleen nog voor diegene die daar troost uit putten. Verdrietig, het is helemaal niet erg om toe te geven dat we nog heel veel niet weten. Iets minder stelligheid past bij de mens, alleen God weet alles.

Niet te doorgronden
Het geloof in God Die hemel en aarde bestuurt is geen sprong in het diepe, in het onzekere. Geloof in de wetenschap wordt nog steeds als betrouwbaar gezien. Veel mensen kiezen er willens en wetens voor niet in God te geloven, dan blijft het geloof in de onzekere wetenschap over. Het gevolg zal helaas zijn: stress, spanningen en anarchie. Blijkbaar is alles beter dan het geloof in God, Die hemel en aarde gemaakt heeft. God helemaal begrijpen kunnen we niet. Zijn verstand is niet te doorgronden zegt de Bijbel. Maar de wetenschap dat Hem niets uit de hand loopt en dat Hij regeert geeft de mens rust. Een kind dat angstig is en niet meer weet wat te doen, ook in moeilijke omstandigheden, zoekt rust bij zijn vader en moeder. Zo’n hemelse Vader hebben wij ook. Hij verlangt naar mensen die in hun nood en met hun vragen naar Hem toe komen. Ook wetenschappers, wereldleiders en journalisten. En laten wij dat ook maar doen.

Frits Boekhoff
Terug naar overzicht
Illustration

Kerkdiensten

Mee-beleven en terugluisteren.

Luister nu