Nieuws

Geen hulp meer voor homo’s?

18 juni 2020

Geen hulp meer voor homo’s?
Onderzoekers hebben in opdracht van het kabinet onderzoek gedaan naar ‘homogenezing’, een fenomeen dat een Kamermeerderheid het liefst wil verbieden.

Mensen die ‘homogenezing’ hebben ondergaan, ervaren volgens dit onderzoek vaak psychische klachten zoals depressie, suďcidale gedachten en eetproblemen. Minister Hugo de Jonge heeft de uitkomsten van het rapport onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Kabinet komt pas met een reactie op het onderzoek, als ook het tweede deel – met aanbevelingen en maatregelen - deze zomer klaar is.

Gedragscode
Wat betreft deze aanbevelingen en maatregelen heeft de minister hulp gezocht bij het Humanistisch Verbond. Aan hen is gevraagd om een gedragscode op te stellen, waaraan kerken zich dienen te houden. Hugo de Jonge ziet deze gedragscode voor alsnog als een vrijwillig richtsnoer, maar sluit niet uit dat bij weigering van ondertekening juridische gevolgen niet ondenkbaar zijn.

Homobelangenorganisatie COC wil dat de politiek zo snel mogelijk een wettelijk verbod op homogenezingstherapieën regelt. “Dat dit soort kwakzalverij in Nederland nog steeds voor komt, staat nu onomstotelijk vast”, aldus het COC.
VVD-Kamerlid Zohair El Yassini dient binnenkort een initiatiefwetsvoorstel in, bevestigde hij onlangs. “Homogenezing is onacceptabel. Wij willen de LHBTI’ers tegen deze gevaarlijke onzin beschermen”, aldus de VVD.

Negatieve resultaten
Different, onderdeel van Tot Heil des Volks, heeft haar werk nu neergelegd. In 1975 richtte Johan van der Sluis de voorloper van Different, ‘Evangelische Hulp aan Homofielen’ op. Vele homo’s zochten in die tijd hulp bij EHAH en werden geholpen om met hun homogevoelens goed om te kunnen gaan. Het genoemd onderzoek verzwijgt echter de positieve resultaten die in de hulpverlening aan homofielen wél behaald werden en benadrukt alleen de negatieve resultaten.

Veel gelovige homo’s voelen zich nu door de regering in de kou gezet en vragen zich af of ze nu niet meer met hun innerlijke worsteling aan mogen kloppen bij gekwalificeerde christelijke hulpverleners?

Maatschappelijke druk
De vraag die hierbij relevant is luidt: ‘Komt de innerlijke worsteling van gelovige homo’s voort vanuit de maatschappelijke druk die de laatste tijd ontstaan is of vanuit het innerlijke getuigenis van de Heilige Geest en Gods Woord in iemand leven?

Moeten we als kerk nu voorbijgaan aan deze innerlijke worsteling en homo’s vertellen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken omdat hun gerichtheid heel normaal is?
Moeten we ons als kerken nu gaan houden aan de richtlijnen die het Humanistisch Verbond voor ons gaat opstellen? Zijn er dan geen richtlijnen meer in de Bijbel, waaraan de kerken zich kunnen houden?

Beperking van vrijheid
Ook hierin zien we een verdere beperking van de vrijheid van godsdienst. De regering gaat steeds meer bepalen wat we wel- of niet in de kerk mogen doen. We zijn hard op weg naar het einde, het moment waarop de Here Jezus Zijn gemeente thuishaalt!

Theo Niemeijer
Terug naar overzicht
Illustration

Kerkdiensten

Mee-beleven en terugluisteren.

Luister nu