Nieuws

Voltooid leven

22 juli 2020

Voltooid leven
Opnieuw staat dit onderwerp op de politieke en maatschappelijke agenda.

Met een voltooid leven bedoelen we dat het leven van een mens lichamelijk en of geestelijk ‘op’ is. De vraag is alleen: zouden mensen van wie het leven ‘op’ is het recht moeten hebben om het leven te stoppen, ongeacht wat artsen ervan vinden?

Zo was er recent een mevrouw op de televisie die het leven wel welletjes vond. Zij was vol onbegrip over het feit dat de wet hierin nog steeds niet voorziet. “Eigenlijk is het onmenselijk dat mensen nog steeds nodeloos geestelijk en of lichamelijk moeten lijden”, aldus deze mevrouw. Zij geeft de teneur van de huidige discussie goed weer. Het is een uiterst moeilijk en gevoelig onderwerp, zeker. Niemand ziet graag een dierbare nodeloos lijden. Er worden goede vragen gesteld. Zijn er niet teveel ouderen erg eenzaam? Voelen de ouderen zich overbodig en overtollig? Kunnen we ze nog een zinvolle plaats in de samenleving geven? Nogmaals, goede vragen.

De cruciale vraag
De gesprekken over dit moeilijke en gevoelige onderwerp missen alleen steevast een belangrijke vraag. De cruciale vraag: Is er leven na de dood?

In onze seculiere maatschappij wordt deze vraag ontkennend beantwoord. “Nee, er is geen leven na de dood. De mens die sterft houdt op te bestaan. En verder willen we er ook maar liever niet over praten.” Men heeft een afkeer van onaangename zaken. Het motto is ‘leef en leef in de tegenwoordige tijd’. Alsof er geen toekomst bestaat, die de moeite waard zou zijn om er rekening mee te houden.

De Bijbel werpt een heel ander licht op de zaak. De Bijbel stelt dat voor elk mens een eeuwigheid wacht. Het lijkt dat de dood aan alles een einde maakt, maar in werkelijkheid wordt er niets door beëindigd. Ieder mens heeft eeuwig leven!

Iedereen heeft eeuwig leven
Tijdens ons leven kunnen we kiezen om met God te leven of zonder God te leven. Met Jezus Christus te leven of zonder Jezus Christus te leven. Deze keuze bepaalt waar we de eeuwigheid zullen doorbrengen. Een onvoorstelbaar goed leven met God in het Vaderhuis, met een volmaakt lichaam. Of een onvoorstelbaar slecht leven zonder God in de hel. De Heere Jezus heeft, door te sterven, de dood beroofd van zijn prikkel en is uit het graf opgestaan! Hij heeft het overwonnen!

Het gesprek over voltooid leven mist de cruciale vraag. Is er leven na de dood? Moeten we dat deze mevrouw en met haar ons land niet vertellen dat het leven na de dood niet ophoudt te bestaan? Moeten we haar niet vertellen dat de rust die zij zoekt geen rust is, maar dat zij aan de overzijde van het aardse leven oog in oog met God komt te staan?

Frits Boekhoff
Terug naar overzicht
Illustration

Kerkdiensten

Mee-beleven en terugluisteren.

Luister nu