Nieuws

Onze houding tegenover de ‘coronawet’

19 augustus 2020

Onze houding tegenover de ‘coronawet’
Op dit moment is er een ‘coronanoodwet’ in de maak dat de gemoederen flink bezighoudt. Boze tongen beweren zelfs dat deze noodwet gebruikt wordt om de Tweede Kamer te knevelen. Naast veel parlementariërs zijn er ook veel mensen in de samenleving die zich zorgen maken, omdat zij achten dat deze wet volstrekt overbodig, ondemocratisch, maatschappelijk ontwrichtend en juridisch onrechtmatig is. Dit is allemaal waar en tóch gaan we links- of rechtsom, met wat aanpassingen, die kant op!

In de wereld zijn vele regeringsvormen waarvan de meesten zich bewegen tussen democratische en totalitaire regeringsvormen en alles wat daar tussenin zit. De huidige wereld heeft steeds vaker te maken met crisissituaties. Het coronavirus is natuurlijk een goed voorbeeld, maar evenzeer heeft de wereld te maken met een economische crisis. Ook zijn er landen die graag aan landjepik doen, zoals Rusland heeft laten zien met de annexatie van de Krim. China is voornemens de Zuid-Chinese Zee te annexeren. En ga zo maar door…

Snellere besluitvorming
Wat steeds weer blijkt is dat democratische landen te veel tijd kwijt zijn met overleg en dat terwijl juist crisissituaties meestal om een snelle reactie vragen. Belangengroeperingen moeten worden gehoord, het parlement moet het goedkeuren en vervolgens moet de Eerste Kamer ook nog instemmen. In de tussentijd is het leed al geschied. Hoe ongemakkelijk ook, een totalitair systeem kent doorgaans snellere besluitvorming dan democratische regeringen.

Volgens minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vraagt de aanpak van het coronavirus een effectievere en snellere aanpak. Vandaar de reden dat hij het parlement vraagt om verregaande bevoegdheden. Dit betekent dat hij de democratische processen in ons land wil beperken, ter wille van de volksgezondheid.

Rijk van de antichrist
Er zijn christenen die in deze wet een voorbode zien richting een totalitaire staat: het rijk van de antichrist, zoals beschreven in het Bijbelboek Openbaring. Dat denk ik ook, zeker als we kijken naar de vele, vele andere tekenen van de eindtijd. De vraag is allen: “Hoe zouden wij hiermee om moeten gaan?”

Van de Heere Jezus lezen we nergens dat Hij zich verzet tegen de overheid. De leiders in die tijd handelden uit eigenbelang en winstbejag, maar als Jezus voor Pilatus staat zegt Hij: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld”. Jezus aanvaardt de onrechtvaardige veroordeling van een onrechtvaardige regering. De apostel Paulus schrijf dat ‘ieder mens zich moet onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God. En de overheden die er zijn, zijn door God ingesteld.’ En als de apostelen Petrus en Johannes voor de Raad staan protesteren ze niet, maar verkondigen zij het Evangelie. Op één punt zijn zij ongehoorzaam, zwijgen over de Naam van Jezus. God vraagt te allen tijde dat het Evangelie verkondigd wordt. Als de overheid dat verbiedt dan zeggen ook wij: “We moeten God meer gehoorzamen dan mensen”.

Getuigen zijn
Lieve broeders en zusters, nergens lees ik dat de Heere Jezus, Petrus, Johannes of Paulus zijn gaan protesteren of demonsteren. Wat ze wel bleven doen was getuigen van de liefde van God voor een verloren mensheid. Laten we de mensen vertellen van het werk van Jezus Christus op het kruis van Golgotha.

Zoals gezegd, de wereld is op weg naar een totalitair systeem. Alles wordt klaargemaakt om na de opname van de gemeente de antichrist te ontvangen. De Bijbel heeft voorzegd dat dit moet gebeuren. Het mag ons dan ook niet verbazen dat we deze ontwikkelingen zien. Op deze dingen letten is belangrijk omdat we daardoor zien dat komst van de Heere Jezus heel dichtbij is. Daar verheugen wij ons op en verder blijven wij de Naam van Jezus, de Redder van de wereld verkondigen!


Frits Boekhoff
Terug naar overzicht
Illustration

Kerkdiensten

Mee-beleven en terugluisteren.

Luister nu