Nieuws

En weer krijgt Israel de schuld!

19 mei 2021

En weer krijgt Israel de schuld!
Zoals gewoonlijk wordt IsraŽl ook nu weer gezien als de agressor van het oplaaiend geweld tussen de Palestijnse bevolking en IsraŽl. Op vele plaatsen in de wereld en zo ook in ons eigen land worden demonstraties georganiseerd tegen IsraŽl en vůůr de Palestijnen. Zelfs predikanten roepen de kerk op om namens de kerken het Palestijnse volk verontschuldigingen aan te bieden, omdat de kerk dit volk onvoldoende gesteund heeft. En dit notabene kort nadat de kerk haar excuses aangeboden heeft voor haar rol in de Tweede Wereldoorlog ten opzichte van het Joodse volk! Hoe diep ziet het nog!

Wat is de aanleiding voor dit geweld?
Wat is er momenteel nu echt aan de hand? Gaat dit allemaal om de, op handen zijnde, uitzetting van een aantal Palestijnse gezinnen uit huizen die Joods eigendom zijn? Of gaat het om iets anders?
IsraŽl heeft er van alles aan gedaan om de rust te bewaren. Twee rechters hebben zich over dit 'huisuitzettingprobleemí gebogen en de hoorzitting van het Hooggerechtshof werd bewust uitgesteld om de rust te bewaren.
Voor Joden werd het, in verband met Ramadan, verboden zich op de Tempelberg te begeven en daarnaast werd de route van de Joodse traditionele ĎVlaggendagí op Jeruzalemdag verlegd en later zelfs afgelast. IsraŽl heeft er alles aan gedaan om escalatie te voorkomen. De Islamitische terreurorganisatie Hamas greep echter juist haar kans om de zaak rond de zogenaamde Ďhuisuitzettingí te gebruiken en de situatie te laten escaleren.

Frustratie van Hamas
Zo vond Hamas, na het opnieuw uitstellen van de Palestijnse verkiezingen, een legitieme gebeurtenis om haar macht te tonen. Hamas zou deze verkiezingen zeker gewonnen hebben en president Abbas gedwongen hebben af te treden. Niet Abbas maar Hamas, zo meent men, heeft de mogelijkheid om het gehele Palestijnse volk te beschermen met raketten die zelfs tot aan Tel Aviv en Jeruzalem bereik hebben. Abbas (85) is vleugellam en heeft zijn tijd gehad! De laatste verkiezingen in 2006 waren desastreus voor Abbas en zijn Fatahpartij. Hamas won glansrijk en eiste het gezag over het gehele Palestijnse volk op, wat toen tot een bloedige burgeroorlog leidde. Uiteindelijk kreeg Hamas zeggenschap over de Gazastrook en Abbas (Fatah) over de Westelijke Jordaanoever. Met het huidige machtsvertoon eist Hamas alsnog het gezag over het gehele Palestijnse volk op, ook al gaat dit momenteel gepaard met veel leed en geweld. We moeten het huidige geweld van Hamas zien als het alsnog verzilveren van de overwinning van de verkiezingen die door Abbas bewust uitgesteld werden om zijn eigen verlies te voorkomen!

Oorlogsmisdaden
Als er oorlogsmisdaden gepleegd worden moeten we naar Hamas kijken die vanuit een gegijzelde burgerbevolking lukraak op een andere burgerbevolking raketten afschiet. Hamas schiet raketten af op Jeruzalem, de stad die zij menen te moeten beschermen! 30% van de door Hamas gelanceerde raketten kwam in de Gazastrook terecht en minstens negen Palestijnse kinderen kamen om door de raketten van Hamas.

Verdedigen
Vanaf 14 mei 1948 de datum waarop de Joodse staat door Ben Gurion uitgeroepen werd heeft IsraŽl niet ťťn keer de Palestijnen en de omliggende volkeren aangevallen, tenzij uit zelfverdediging. Op deze gedenkwaardige dag zei Ben Gurion het volgende: ĎWij steken onze hand toe aan alle buurlanden en hun volken en bieden vrede en goed nabuurschap aan. We roepen hen een verbintenis aan te gaan van samenwerking en wederzijdse hulp met het soevereine Joodse volk, dat in zijn eigen land is gevestigd. De staat IsraŽl is bereid haar aandeel te leveren in een gezamenlijke inspanning voor de vooruitgang van het gehele Midden Oostení
Met deze woorden werd de IsraŽlische Staat destijds opgericht. De inkt van deze verklaring was nog niet droog, of de Joden moesten zich al verdedigen tegen de vele vijanden die hen dit land uit wilde jagen. In wezen is de situatie tot op de dag van vandaag nog precies hetzelfde! Hamas heeft maar ťťn doel: Ďde uitroeiing van IsraŽlí en wordt daarbij geholpen door Iran die voor de raketten zorgt.

Bijbelse profetie
Vanuit de Bijbel weten we dat er ook nog andere machten zijn, die we niet kunnen zien. Vanuit de Ďoverheden en machten in de hemelse gewestení (Efeze 6:12) wordt de haat ten opzichte van het Joodse volk aangewakkerd. Maar dat deze haat zelfs binnen de kerk aangewakkerd wordt, nu vijf predikanten het zo nodig vinden dat we onze excuses aan het Palestijnse volk moeten overbrengen, verontrust me wel heel erg! In de Ďrede over de laatste dingení zegt de Heere Jezus niet voor niets: Ďen u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam! (MattheŁs 24:9).
Zo beleven we de eindtijd steeds intenser. Nee, het zal niet lang meer duren voordat de Heere Jezus zal komen om vanuit Jeruzalem met recht en gerechtigheid over de aarde te regeren.

Theo Niemeijer
Terug naar overzicht
Illustration

Kerkdiensten

Mee-beleven en terugluisteren.

Luister nu