Nieuws

In herdruk - Geestelijke verleiding in de eindtijd

13 juli 2021

In herdruk - Geestelijke verleiding in de eindtijd
Het boek 'Geestelijke verleiding in de eindtijd' geschreven door Theo Niemeijer is in herdruk.

De nieuwe druk verschijnt op 30 augustus 2021 en is dan te bestellen via onze webshop

In de rede over de laatste dingen vertelt de Heere Jezus Zijn discipelen over de dingen die in de eindtijd een belangrijke rol zullen spelen. Als eerste noemt Hij in deze rede de verleidingen, waarvoor Hij de discipelen waarschuwt, maar ook ons! Het gaat om een persoonlijke waarschuwing, die we ons ter harte moeten nemen, want velen zullen verleid worden (MattheŁs 24:4-5 en 11).

Theo Niemeijer geeft seminars over dit onderwerp en heeft onlangs hierover gesproken in een serie op Family 7. Als Zoeklicht achten we dit van dermate belang, dat we er een boekje over hebben samengesteld, waarin veel ruimte voor eigen aantekeningen is opgenomen. Wat wordt er zoal behandeld? Dit boekje gaat in op de oorsprong van de verleiding, de werkwijze van de verleider, maar ook op de uitwerking, het doel en het werkterrein van de verleiding. Het gaat in op theologische, maartschappelijke, morele, godsdienstige, wetenschappelijke, medische en occulte verleidingen. Maar ook op hoe onze houding ten opzichte van de verleidingen moet zijn. Hoe onderkennen we ze..., Bijbelkritiek, gezagsondermijning van de Bijbel, godsverduistering en geloofsafval komen aan de orde. En wat te denken van charismatische verleidingen?

Er wordt ingegaan op de leer van de Heilige Geest. Onderwerpen als doop, vervulling, zalving met de Heilige Geest worden behandeld, maar ook gaven, tekengaven, spreken in vreemde talen en gaven van genezing. Een boekje over een zeer actueel onderwerp en daarom van harte aanbevolen!
Terug naar overzicht
Illustration

Kerkdiensten

Mee-beleven en terugluisteren.

Luister nu