Nieuws

Het bevel van keizer Augustus: ‘Inschrijving verplicht!’

20 december 2021

Het bevel van keizer Augustus: ‘Inschrijving verplicht!’
De eerste komst van de Heere Jezus vond plaats tijdens de regering van keizer Augustus. Hij was de langst regerende keizer van Rome en stond bekend om zijn maatregelen, van het groot, verdeelde Romeinse rijk een eenheid te maken. Dit deed hij onder andere door de binnengrenzen van zijn rijk op te heffen, één munt in te voeren, één taal (Grieks) te stimuleren en inschrijving voor iedereen verplicht te stellen.

De dagen van Augustus lijken zich in onze tijd te gaan herhalen. ‘Augustus’ was niet zijn oorspronkelijke naam. Octavianus kreeg zijn erenaam Augustus (vertaald: ‘de verheerlijkte’) van de Romeinse senaat voor zijn verdienstelijke rol die hij als keizer in het rijk speelde. Op verschillende erebogen vinden we nog steeds de inscripties: ‘Augustus Soteros Antropos’ (Augustus, de redder van de mensheid).
Vóór de wederkomst van de Heere Jezus zal er ook een vorst zijn, die zich de ‘redder van de mensheid’ zal noemen en over de gehele wereld zal regeren. Hij zal van de gehele wereld één groot koninkrijk maken en net als Augustus verheerlijkt worden.

In stelling gebracht
De coronapandemie dwingt alle mensen zich in te laten schrijven (net zoals bij de geboorte van Jezus) om zo, alleen met een geldig vaccinatiebewijs, deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Het zijn onomkeerbare ontwikkelingen die geen mens tegen kan houden. Onze eigen ministers beweerden bij hoog en bij laag dat een vaccinatieplicht er nooit zou komen, terwijl ook zij er nu voor open staan. Wat moet, dat moet! Zo zien we dat alles in stelling gebracht wordt voor de komst van de laatste wereldheerser, de antichrist. Johannes schreef het al in zijn eerste brief, dat de geest van de antichrist nu al in de wereld is (4:3) en dat hij de komst van de antichrist aan het voorbereiden is. We weten maar al te goed dat de coronapandemie daarin een belangrijke rol speelt.

Hoe moeten we als gelovigen hiermee omgaan? ‘Prikspijt’ is voor 2021 het nieuw uitgekozen woord door Nederland en wordt door Van Dale opgenomen in het woordenboek. Een woord dat op twee manieren uitgelegd kan worden: Je hebt spijt, dat je je hebt laten vaccineren, of je hebt juist spijt omdat je het niet gedaan hebt. Je kunt er alle kanten mee op!

Uitzien naar de tweede komst
Zo zien we ook christenen alle kanten opgaan als het om vaccinatie gaat. Een pinpas, waarmee je contactloos kan betalen, een mobiele telefoon, waardoor je altijd traceerbaar bent zijn bij christenen al lang en breed aanvaard. Waarom dan niet de coronaprik? Eén ding is zeker, wanneer de antichrist ieder mens zal dwingen, zijn naam (666) op het voorhoofd of de rechterhand te tatoeëren, dan zijn wij als gelovigen allang bij de Heere Jezus in de hemel. De Bijbel leert ons op veel plaatsen dat de gemeente vóór de intrede van de antichrist opgenomen wordt in heerlijkheid.

Al met al mogen we meer dan ooit uitkijken naar de tweede komst van de Heere Jezus, temeer omdat onze tijd zo veel lijkt op die van keizer Augustus!

Theo Niemeijer
Terug naar overzicht
Illustration

Kerkdiensten

Mee-beleven en terugluisteren.

Luister nu