Nieuws

Schrijver Jan van Barneveld overleden

26 september 2022

Schrijver Jan van Barneveld overleden
Na een leven vol warmte en liefde en bovenal liefde voor de Heere Jezus zijn Verlosser, is op 21 september schrijver Jan van Barneveld overleden.

Ter nagedachtenis van onze geliefde broeder en vroegere mederedacteur van Het Zoeklicht Jan van Barneveld

De melding van het heengaan van Jan bracht naast droefheid ook veel dankbaarheid naar boven. Vele jaren was Jan als mederedacteur verbonden aan Het Zoeklicht. In ons blad verzorgde hij de rubriek Ďhet Midden Oostení, behorende tot de meest gelezen paginaís van ons blad. Hij wist altijd weer de actualiteit in- en rondom IsraŽl aan te boren en zijn lezers mee te nemen in het profetisch woord. Zijn boek ĎOm Sions wil niet zwijgení en de daaropvolgende boeken vonden veel aftrek en werden graag gelezen.
Als mederedacteur nam hij altijd een bescheiden plaats is en was altijd bereid een uitdaging aan te gaan. Zijn Bijbelquiz die hij voor specials van Het Zoeklicht maakte vielen bij velen in de smaak. De seminars over IsraŽl werden vaak massaal bezocht en velen ontdekten door deze avonden Gods plan met zijn volk IsraŽl. Jan was een enorme Bijbelkenner, vooral wanneer het om het profetisch woord ten aanzien van IsraŽl ging. We zijn dankbaar dat hij zijn gave ingezet heeft, eerst voor ĎDe oogstí en later ook voor Het Zoeklicht waardoor bij velen de ogen geopend werden voor Gods plan met IsraŽl.
Vanuit Het Zoeklicht willen we Wil en de kinderen Gods nabijheid toewensen en zijn troost om het gemis te kunnen dragen.

Namens de redactie van Het Zoeklicht,
Theo Niemeijer
Terug naar overzicht
Illustration

Kerkdiensten

Mee-beleven en terugluisteren.

Luister nu