Wat verwachten wij van u?

Richtlijnen voor het organiseren van Zoeklichtsamenkomsten

De samenkomsten worden georganiseerd door Het Zoeklicht, in samenwerking met de plaatselijke gemeente en/of werkgroep. De eindverantwoording ligt bij het Zoeklicht.

In overleg met de werkgroep zullen wij zorgen voor een spreker. Hiervoor vragen wij een vergoeding van 80 EURO per spreekbeurt en 0,25 EURO per gereden kilometer.

Eventuele muzikale medewerking zal door de gemeente/werkgroep worden georganiseerd. Het bespreken van de zaal en het regelen van de plaatselijke propaganda behoort eveneens tot de taken van de werkgroep.

De opbrengst van de collecte is bestemd voor het landelijk werk van Het Zoeklicht. We gaan er van uit dat de gemeente/werkgroep garant staat voor het financiële tekort van het geheel. Dit is echter geen voorwaarde om wel of niet te komen!

Wat wordt er van de werkgroep verwacht?

Zaalruimte
Bespreek vroegtijdig een geschikte locatie. Deze mag wel, maar hoeft geen kerkzaal te zijn. Kies bij voorkeur niet voor een veel te grote zaal. Een overvolle kleine zaal is veel beter dan een halfvolle grote zaal. Verder zal er een boekentafel van Het Zoeklicht aanwezig zijn. Het is daarom ook noodzakelijk dat daar een ruime tafel voor aanwezig is (ongeveer 5 meter) en dat de locatie goed bereikbaar is, met voldoende parkeergelegenheid.

PR
Het is belangrijk om al vroegtijdig bekendheid aan de geplande samenkomst(en) te geven. Het zou fijn zijn wanneer alle positieve Bijbelgetrouwe gemeenten in de regio hierbij kunnen worden in geschakeld, om op die manier zo veel mogelijk mensen te kunnen bereiken.

De avonden zullen in ons eigen blad `Het Zoeklicht’ worden vermeld. Daarnaast zijn er verschillende manieren om bekendheid te geven aan deze samenkomsten. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan:

• Het verspreiden van posters in winkels, openbare gebouwen en/of kerken. Persberichten kunnen worden gestuurd naar plaatselijke en regionale kranten, huis-aan-huisbladen en kerk- en gemeentebladen.
• Het opstellen en versturen van kanselboodschappen aan de verschillende kerkgenootschappen in de omgeving.
• Gebruikmaken van de kabelkrant.
• Het plaatsen van advertenties in plaatselijke en regionale kranten en kerk/gemeentebladen.

U kunt zelf de PR samenstellen, maar u kunt ook van ons gratis posters, flyers en/of persberichten ontvangen.

Medewerkers
Voorafgaand en tijdens de samenkomst zijn een aantal broeders en zusters nodig voor:
• het uitladen van de Zoeklichtbus. De medewerkers van Het Zoeklicht hopen ongeveer 1 tot 1½ uur voor aanvang aanwezig te zijn. (1 persoon)
• het opstellen en bemannen (mogen natuurlijk ook vrouwen zijn!) van de boekentafel en na afloop het tellen van de omzet.
• het verwelkomen van de bezoekers en het uitdelen van de liederenbladen.
• het collecteren en het tellen van de opbrengst. (minimaal 2 personen)
• na afloop het uitdelen van gratis Zoeklichten.

Organist/ Pianist/ Combo
De werkgroep draagt zorg voor een organist / pianist om de eventuele samenzang te begeleiden. Tevens zorgt de werkgroep voor een orgel of piano.

Nazorg
De eventuele nazorg wordt door de werkgroep gecoördineerd. U zou een infoblaadje op de stoelen kunnen leggen met nazorgadressen.

Koffie
Het wordt gewaardeerd wanneer de werkgroep, voorafgaand aan de Bijbelstudie, voor de medewerkers een kopje koffie heeft.
Koffie na afloop van de bijeenkomst voor de bezoekers wordt altijd zeer op prijs gesteld en bevordert de nagesprekken. Er kan voor worden gekozen de bezoekers hier zelf voor te laten betalen of, indien mogelijk, het aan te bieden door de plaatselijke gemeente.

Gebed
Voorafgaand aan de bijbelstudie wordt om ongeveer 19.15/19.30 uur een bidstond gehouden. Deze bidstond is bedoeld voor de spreker, de muzikale medewerkers en enkelen vanuit de werkgroep. De werkgroep zorgt voor de benodigde ruimte.

Plaatselijke gegevens
Om een goede organisatie te bevorderen dienen alle gegevens betreffende de Zoeklichtsamenkomst zo spoedig mogelijk in het bezit van Het Zoeklicht te zijn.

Wij wensen u bij alle voorbereidingen van harte Gods zegen toe en hopen dat deze avond zal worden gebruikt tot eer van de Naam van onze Heer.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Het Zoeklicht
Monique van den Hoek
0343-412332
m.vandenhoek@zoeklicht.nl