Wij komen graag bij u!

De seminars en samenkomsten worden georganiseerd door de Stichting Het Zoeklicht, in samenwerking met plaatselijke gemeenten en/of werkgroep, waarbij de eindverantwoording bij Het Zoeklicht ligt. Het Zoeklicht zal zorg dragen voor de spreker, in overleg met de plaatselijke werkgroep.

Tijdens de bijbelstudieavonden is er GEEN muzikale medewerking (bij een Zoeklicht-samenkomst WEL). Bij deze avonden is er een PAUZE ingelast, waarbij na de pauze de mogelijkheid is vragen te stellen over het onderwerp.
Het bespreken van de zaal en het regelen van de plaatselijke propaganda behoort bij de taken van de werkgroep. De opbrengst van de collecte zal voor het landelijk Zoeklichtwerk bestemd zijn. We gaan er van uit dat de gemeenten/werkgroepen garant staan voor het financiële tekort van het geheel. (dit is geen voorwaarde om wel of niet te komen!!)

Gaat het bij een samenkomst ALLEEN om de avond; bij een conferentie houden we ook 's middags om 16.00 uur een bijeenkomst, doorgaans met dezelfde spreker. (dit om extra kilometers te voorkomen!) Tussen de samenkomsten door is er dan een gezamenlijke broodmaaltijd, die georganiseerd wordt door de plaatselijke gemeente/werkgroep. Er moet dan voor koffie/ thee en eventueel soep gezorgd worden.

Gaat het bij een samenkomst vooral om de boodschap; bij een Maranatha zangavond wordt er een groot koor uitgenodigd en is er veel samenzang. De indeling van de avond ziet er dus anders uit. De sprekers op deze avonden houden een korte, indringende, evangeliserende boodschap.Wat wordt er van de werkgroep verwacht?

Zaalruimte
Bespreek vroegtijdig een geschikte locatie. Deze mag wel, maar hoeft geen kerkzaal te zijn. Kies echter niet voor een veel te grote zaal. Een overvolle kleine zaal is veel beter dan een halfvolle grote zaal. Verder is het noodzakelijk dat er een ruime plaats voor de boekentafel aanwezig is (ongeveer 5 meter), dat de locatie goed bereikbaar is met voldoende parkeergelegenheid.

PR
Het is belangrijk om al vroegtijdig bekendheid aan de geplande samenkomst of serie seminars te geven. Het is de bedoeling dat alle positieve Bijbelgetrouwe gemeenten in de regio hierbij ingeschakeld worden om tot een zo breed mogelijke basis te komen. Hoe breder het draagvlak is, des te beter deze avond aan haar doel zal beantwoorden. Naast de aandacht die Het Zoeklicht in eigen blad verzorgt, verwachten we van de werkgroep het volgende:

Het verspreiden van affiches voor winkels, openbare gebouwen en kerken. Het opstellen en versturen van persberichten aan plaatselijke en regionale kranten, huis-aan-huisbladen en kerkboden.
• U krijgt van ons een 100-tal (of meer op aanvraag) posters en een aantal persberichten. Wij sturen persberichtennaar de regionale kranten. Stuurt u ons event. adressen van plaatselijke en regionale bladen!!
Het opstellen en versturen van kanselboodschappen aan de verschillende kerkgenootschappen in de omgeving.
Eventueel het gebruik maken van de kabelkrant.
Het plaatsen van advertenties in plaatselijke en regionale kranten en kerk/gemeente bladen.

Medewerkers
Voorafgaand en tijdens de samenkomst zijn een aantal broeders en zusters nodig voor: 
• het opstellen en bemannen (mogen natuurlijk ook vrouwen zijn!) van de boekentafel. Na afloop het tellen van de omzet.
 het uitladen van de Zoeklicht bus. De medewerkers van Het Zoeklicht hopen ongeveer 1 tot 1½ uur voor aanvang aanwezig te zijn. (1 persoon)
het collecteren en het tellen van de opbrengst. (minimaal 2)
het uitdelen van de liederenbladen en het daarbij verwelkomen van de bezoekers.
na afloop het uitdelen van gratis Zoeklichten.

Organist/ Pianist/ Combo
De werkgroep draagt zorg voor een organist / pianist om de eventuele samenzang te begeleiden. Tevens zorgt de werkgroep voor een orgel of piano.

Nazorg
De eventuele nazorg wordt door de werkgroep gecoördineerd. U zou een infoblaadje op de stoelen kunnen leggen met adressen voor eventuele nazorg.

Koffie
Het zou goed zijn wanneer de werkgroep, voorafgaand aan de Bijbelstudie, voor de medewerkers een kopje koffie heeft. Een kopje koffie na afloop van de bijeenkomst voor de bezoekers wordt altijd zeer op prijs gesteld en bevordert de nagesprekken. (aangeboden door plaatselijke gemeente of zelf laten betalen)

Gebed
Voorafgaand aan de bijbelstudie wordt om ongeveer 19.15/19.30 uur een bidstond gehouden. Deze bidstond is bedoeld voor de spreker en enkelen vanuit de werkgroep. De werkgroep zorgt voor de benodigde ruimte voor de bidstond.

Contactadres (BELANGRIJK!!)
Het Zoeklicht ontvangt graag zo spoedig mogelijk een contactadres van de werkgroep, dat ook overdag te bereiken is. Voor een goede organisatie is dit beslist noodzakelijk!

Plaatselijke gegevens
Alle gegevens omtrent de Bijbelstudie dienen zo spoedig mogelijk in het bezit van Het Zoeklicht te zijn, dit om een goede organisatie te bevorderen.