Overzicht Zoeklicht-seminars

U kunt de sprekers van Het Zoeklicht uitnodigen om een serie seminars te komen geven bij u in de buurt over de thema's die in dit overzicht staan genoemd. 

 • Seminar 1: Bijbelse toekomstverwachting
  Vier studies over tekenen van de tijd waarin we leven, de opname van de gemeente, de grote verdrukking en het komende vrederijk.

 • Seminar 2: Gods plan met Israël
  Ver studies over de vijgenboom als beeld van Israël.

 • Seminar 3: Wanneer Christus verschijnt
  Vier studies over Christus in het boek Openbaring: Christus als Heer van Zijn gemeente, als Rechter van de wereld, als Koning op de aarde en Christus als de Alfa en de Omega.

 • Seminar 4: Op weg naar het einde
  Vier studies over Matteüs 24: de rede van de Here Jezus over de laatste dingen.

 • Seminar 5: Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel
  Vier studies over het boek Daniël

 • Seminar 6: De 70e jaarweek breekt aan
  Vier studies over de jaarweken die door Daniël zijn beschreven.

 • Seminar 7: De vestiging van Gods koninkrijk op aarde
  Vier studies over de belofte van het koninkrijk; de vergeestelijking en het vergeten van het koninkrijk; Israël, de gemeente en de volkeren en het koninkrijk; en de vestiging van het koninkrijk.

 • Seminar 8: Het koninkrijk der hemelen
  In Matteüs 13 staan zeven gelijkenissen. In de eerste vier gelijkenissen wordt het geheim van het koninkrijk der hemelen van de menselijke kant belicht, zoals het begin, de ontwikkeling en de voleinding.

 • Seminar 9: Het geheimenis van het koninkrijk der hemelen
  De laatste drie gelijkenissen sprak de Here Jezus in Zijn huis in Kapernaüm en behandelen de Goddelijke beschouwing op Zijn plan met de gemeente van eeuwigheid tot eeuwigheid.

 • Seminar 10: Geestelijke verleiding in de eindtijd
  Vier studies over theologische, charismatische en occulte verleidingen die in deze tijd op ons afkomen.

 • Seminar 11: Het koningschap van David
  Vier studies over het koningschap van David in het licht van de komende Messias.

 • Seminar 12: Leven in een tijd van verval
  Vier studies over het leven van Elia, kenmerkend voor deze tijd.

 • Seminar 13: De strijd om het beloofde land
  Vier studies over het boek Jozua.

 • Seminar 14: Dit is de antichrist
  Vier studies over de geest van de antichrist, de identiteit van de antichrist, de werken van de antichrist en de ondergang van de antichrist.

 • Seminar 15: De gemeente in Tessalonica
  Vier studies over de brieven aan de Tessalonicenzen.

 • Seminar 16: Waarom laat God dit allemaal toe?
  Vier studieavonden over de diverse broers in het boek Genesis.

 • Seminar 17: Hoofdrolspelers op het profetisch eindtoneel
  Vier studieavonden over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Europa.

 • Seminar 18: Christus komt! En dan?
  Vier studies over Christus' komst. De Bijbel verdeelt deze over diverse momenten, waarop Christus steeds met een ander gezelschap te maken heeft, dat Hij ook steeds anders behandelt.

 • Seminar 19: De taken van de Heilige Geest
  Twee studieavonden over de diverse taken van de Heilige Geest, waar zowel de Here Jezus als later de apostelen over spraken.

 • Seminar 20: Maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel
  Studies over de waarde, identiteit, rusteloosheid en doel van het leven. 

Voor meer informatie:

Wilt u in uw gemeente/kerk, in samenwerking met andere kerkelijke gemeentes in de omgeving een serie Bijbelstudie-avonden houden? Neem dan contact op met Rinus van Otterlo om de mogelijkheden te bespreken.

Rinus van Otterlo: r.v.otterlo@zoeklicht.nl | 0343 - 41 33 00 | Postbus 99, 3940 AB Doorn