Seminars en samenkomsten

‘Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis.’ Dat was waar in de dagen van Hosea en voor onze tijd is dat helaas niet minder waar. Er wordt veel gedaan aan vorming en training, waarbij vooral centraal staat hoe je als christen moet leven, vader of moeder moet zijn, hoe je een goede gemeente-opbouw nastreeft. Zeker heel belangrijke dingen.

De feitelijke kennis van Gods Woord - en in het bijzonder van het profetische woord - is bij velen echter een stiefkind van de Bijbelkennis. Wij geloven dat inzicht in de profetieën juist belangrijk is. Het motiveert, inspireert en versterkt onze hoop en verwachting op de spoedige komst van onze Heiland. Het heiligt mensen in hun leven.

Daarom heeft Het Zoeklicht een aantal seminars ontwikkeld. Deze seminars geven gelegenheid om te groeien in Bijbelinzicht waar het gaat om kennis van het profetische Woord. Onze gemotiveerde docenten (o.a. Ev. Feike ter Velde, ds. Theo Niemeijer, ds. Henk Schouten) komen graag naar u toe om met u die verrassende ontdekkingsreis langs het profetische Woord te maken.
Velen bezochten al onze seminars en waren steeds weer enthousiast. Het kan zeker ook voor u of uw gemeente een belangrijke aanvulling zijn.

In onze seminars wordt duidelijk aangegeven dat we de terugkomst van de Here Jezus spoedig verwachten. We wijzen op de bijzondere plaats van Israël, maar volgen al de ontwikkelingen die er zijn en samenhangen met de Bijbelse voorzeggingen.

Onder 'Agenda' treft u een overzicht van alle seminars, samenkomsten en overige Zoeklicht-activiteiten, met links naar meer informatie.