In het nieuwste Zoeklicht

Als we de romans zouden geloven hadden we allemaal een perfect huwelijk, zou alles voor de wind gaan, geen miscommunicatie, mannen zouden nooit een ander begeren etc. Het is niet de realiteit. Maar toch maakt de Heere Jezus Godvrezende mannen en vrouwen bekwaam door Zijn genade.

Het Zoeklicht nr. 12

    • Even eerlijk: waaraan ontleen jij je christelijke identiteit? Aan je kerkelijke richting? Aan je ‘geestelijk’ werk? Paulus laat zien dat ons en zijn religieuze leven waardeloos is. Ken je identiteit!

    • Het huis van David bestaat nog altijd en het nageslacht ervan zal meestrijden in de eindtijdoorlogen om Jeruzalem. Een meer dan 3.000 jaar oude profetie komt tot leven en gaat steeds belangrijker worden.

    • Psalm 100 is de meest vreugdevolle psalm. Het ademt vreugde uit, is vervult met hoop en belijdt: de Here is God en goed! 


Verder in dit nummer:

‘Seks geen kunst maar kitsch’ – Doet het ons pijn als we de toestand zien waarin de kerk verkeert? – Drie vragen aan de Here Jezus – Gods stem genegeerd door niet aan te bellen – Afschuwelijke taal – Delen in het eeuwig blijvende huwelijk.

 Geïnteresseerd? Neem dan snel een abonnement. 

Deze en andere artikelen leest u in Het Zoeklicht nr. 19.