In het nieuwste Zoeklicht

Het Zoeklicht van augustus

Gaat het in Het Zoeklicht werkelijk over ufo’s, over zogenaamde ‘Unidentified Flying Objects’ of in het Nederlands ‘ongeïdentificeerde vliegende objecten’? Dat kan toch niet! Het Zoeklicht is immers een serieus blad over geloven en profetisch verwachten. Het gaat in Het Zoeklicht om het onderscheiden van tijden en tendensen in Bijbels licht en niet om dit soort verzinsels. Toch is dit wel het onderwerp van dit artikel en dat is een bewuste keuze, want dit onderwerp is actueler en reëler dan ooit.

    • De crisis in Israël het afgelopen jaar leidt door Gods genade tot meer eenheid en verzoening tussen Joodse en Arabische gelovigen in het land. Het besef dringt door: we kunnen niet zonder Hem en we hebben elkaar nodig en in de Messias, de Heere Jezus, zijn we één. Deze ontwikkeling biedt hoop voor de toekomst.

    • Door de eeuwen heen zijn er verschillende theorieën en ideeën ontwikkeld hoe de samenleving hervormd of vernieuwd kan worden. Deze nieuwe gedachten ontstaan als tegenreactie op de gevestigde orde. Een ervan ontstond in 2020. De kritische rassentheorie uit de VS heeft ervoor gezorgd dat de politiek het standpunt bepaalt en de kerk dit moet volgen. Hoe heeft dit zover kunnen komen en wat zijn de gevolgen?

    • In de komende maanden zullen we stilstaan bij het thema ‘discipelschap’. De nadruk zal voornamelijk komen te liggen op de vraag: ‘Ga je mee achter Jezus aan?’Verder in dit nummer:

Moet ik overal iets van vinden? – Op weg naar een nieuw begin – Een goddelijke kunst  – Ons onderwerpen aan de overheid? – Opmerkelijk: ‘lelijke mensen geweerd’ – Ben ik een toeristisch trekpleister of een bedevaartsoord? – Aanbid God en niet het huwelijk – Wie ben ik eigenlijk? – Geestelijk overspel – Zeven zevens: zeven hoogtijden.   

    Geïnteresseerd? Neem dan snel een abonnement

Deze en andere artikelen leest u in Het Zoeklicht nr. 8