In het nieuwste Zoeklicht

Het Zoeklicht van oktober

In dit speciale nummer geven we u een overzicht van allerlei ontwikkelingen die in de wereld gaande zijn. 

Hoe voelt u zich als u naar het nieuws kijkt? Wordt u bezorgd? Ligt u er 's nachts van wakker? Laat ons u dit vertellen: er is geen reden om wakker te liggen. Wij hebben een heerlijk en onvoorstelbaar vooruitzicht. Tenminste, als we zijn uitgekomen bij het kruis en de Heere Jezus belijden als verlosser! 
 

    • Als de Heere Jezus in Mattheüs 24 spreekt over de eindtijd, dan geeft Hij ons een heleboel aanwijzingen waaraan wij kunnen zien dat de 'laatste dagen' zijn aangebroken. Jezus noemt misleidingen, hongersnoden, epidemieën en aardbevingen. Hij spreekt in dat verband ook over oorlogen. 
       
    • De vervulling van sommige Bijbelse profetieën over de eindtijd leek gedurende eeuwen onmogelijk. Maar technologische ontwikkelingen van de laatste decennia hebben daar snel verandering in gebracht. Techniek zou je kunnen beschouwen als de rode loper voor de antichrist.

    • Je kind is nu volwassen geworden en heeft zijn/haar eigen keuzes gemaakt. Maar denkend aan vroeger worden je gevoelens door emotie overmand, want hij/zij gaat niet de weg van de Heere. Waar is het misgegaan? Wat hebben wij als ouders niet goed gedaan? Schuldgevoelens kunnen je hart kwellen. Lees meer in het artikel ' Onze kinderen, Gods weg'.

Verder in dit nummer:

Een half miljoen – Dictatuur van de wetteloosheid – Elk moment  – Ineenstorting van de wereldeconomie – De schepping in nood – Computerchips in varkens – Bijbelse tijdlijn – Dag van gebed: kom en bid mee!    

 Geïnteresseerd? Neem dan snel een abonnement. 

Deze en andere artikelen leest u in Het Zoeklicht nr. 10.