In het nieuwste Zoeklicht

Op 20 maart worden in Nederland verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten en in mei voor het Europees Parlement. Beide verkiezingen kennen meestal een lage opkomst, omdat veel kiezers er het nut minder van inzien. Toch zijn deze verkiezingen van groot belang en kun je als christen een christelijk geluid laten horen.

Het Zoeklicht nr. 12

    • De drie monotheïstische religies zien de Tempelberg als een heilige plaats. Volgens moslims is Mohammed daar ten hemel gevaren. Joden en christenen geloven dat op deze plek de tempel van Salomo en van Herodes heeft gestaan. Verschillende Joodse groeperingen streven ernaar om op deze plaats de tempel te herbouwen. Welke consequenties heeft dit voor de relatie met het christendom en de islam? 

    • In eerste instantie zou je misschien niets achter de term ‘Christfulness’ zoeken. Het Engelse woordje ‘fulness’ kun je vertalen met ‘volheid’. In Kolossenzen 3:16 staat dat het woord van Christus in rijke mate in u woont. Het is prachtig om vol van Christus te zijn, maar het woordje ‘Christfulness’ heeft een sterke relatie met ‘Mindfulness’ en dat geeft toch wel te denken.

    • Voor veel Nederlanders is Limburg een mooi vakantiegebied. Het glooiende landschap en de bourgondische levensstijl geeft al snel een ‘buitenlands’ gevoel wanneer je je hier bevindt. Toch is het een provincie waar het geloof steeds minder belangrijk is geworden. Staan de Limburgers nog wel open voor het Evangelie?

 

Verder in dit nummer:

Studiedag: Verdedig je geloof – Hoeveel punten halen wij? – Zuinig zijn met woorden – Jubileumfeest 30 mei – Welvaartsevangelie: een vriendelijke leer zonder hoop – Komt er een volledige nieuwe aarde? – Wij zijn meer dan €20,- waard – Samen Bijbelteksten zingen – Het Zoeklicht op ons gericht.

 Geïnteresseerd? Neem dan snel een abonnement. 

Deze en andere artikelen leest u in Het Zoeklicht nr. 3.