In het nieuwste Zoeklicht

Het Zoeklicht van februari

In deze editie hebben we ook weer een aantal ontwikkelingen op een rijtje gezet...

De Abraham-akkoorden krijgen weinig media-aandacht in Nederland, terwijl deze ontwikkelingen de profetische alarmbellen doen afgaan. Het profetische Woord is vast en zeker; we moeten daarop letten, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats Hierdoor blijft de gemeente van Christus waakzaam, nuchter en vol verwachting. Het is vanuit Bijbels perspectief interessant om te zien hoe de Abraham-akkoorden verschillende eindtijdprofetieën met elkaar verbinden.

    • De Bijbel is niet een religieus boek met een bepaalde ideologie om na te volgen. Leerstellingen zijn ook niet een aantal religieuze gedachten die ooit op papier zijn gezet. De aankomende maanden willen we in Het Zoeklicht zes leerstellingen op de loep nemen: de doctrine van het Woord van God; van God; van de mens; van de rechtvaardigmaking; van de aanneming en van de heiligmaking.

    • De Israëlische verkiezingen van 1 november hebben een overwinning opgeleverd voor de Likoedpartij van Benjamin Netanyahu en diens religieuze en nationalistische bondgenoten. Eind december heeft Netanyahu een regeerakkoord afgesloten met zijn ultraorthodoxe en nationalistische bondgenoten. Maar aangezien die ook hun wensen hebben, is er bezorgdheid over het te verwachten streng religieuze en nationalistische beleid. Heeft Israël nu een stabiele regering?

    • Als je om je heen kijkt naar de wereld waarin wij leven, dan zou je zonder deze hoop, al snel vervallen tot radeloosheid. Net als vele ongelovigen restte ons dan niets dan lege wanhoop. Zeker als geloven ons steeds meer gaat kosten en we omwille van Christus concreet schade moeten lijden. Wat is de waarde van hoop voor ons die als gelovigen en in toenemende mate te maken krijgen met goddeloosheid en onverdraagzaamheid om ons heen? Wat leert de Bijbel over deze hoop, juist dan?

       

Verder in dit nummer:

Allemaal dezelfde God  –  Het eindspel – De kracht van woorden – Homofiele relatie David en Jonathan? – Volhardend naar het einddoel – Leven in verdrukking – Zoeklichtdag 2023 – Opmerkelijke berichten – Het kan alle kanten op – Hoe het duister de kerk insluipt.   

 

    Geïnteresseerd? Neem dan snel een abonnement

Deze en andere artikelen leest u in Het Zoeklicht nr. 2