In het nieuwste Zoeklicht

Het Zoeklicht van januari

De drukke decembermaand is voorbij. Op het kantoor zijn we even aan het bijkomen, want de afgelopen maanden waren voor ons hectisch. Zo mochten wij meer dan 200 nieuwe abonnees verwelkomen, werden er honderden boeken besteld en zijn we door onze voorraad heen van de evangelisatiebrochures. In dit alles zijn we de Heere dankbaar! We willen niets anders dan dit werk doen in afhankelijkheid van Hem. In dit eerste nummer van 2021 willen we u weer bemoedigen en verstreken in uw geloofsleven.


    • Agenda 21: is dat een complottheorie over de VN of een complot van de VN. In een uitgebreid artikel vertelt Kees Middelbeek over de plannen die de Verenigde Naties hebben opgetekend in zowel hun Agenda 21 als in Agenda 30. Met alle goede bedoelingen van deze agenda’s, kan dit makkelijk uitgroeien tot de nieuwe wereldorde en haar leider waarover we lezen in Openbaring 13.
       
    • Het afgelopen jaar zijn er opzienbarende dingen gebeurd in het Midden-Oosten. De jaarwisseling is een mooi moment om daarop terug te zien, maar ook om te kijken naar de vooruitzichten van het nieuwe jaar.

    • De overheid heeft aan de kerken een dringend advies gegeven om af te schalen naar maximaal 30 bezoekers. De ene kerk geeft hier gehoor aan en de andere kerk geeft gedeeltelijk of geen gehoor aan dit advies. Het leidt in menig kerkelijke gemeente tot onderlinge verdeeldheid. En veelal gaat de discussie dan over de vraag in hoeverre je de overheid wel of niet moet gehoorzamen en hoe het zit met het getuigenis naar de buitenwereld.


Verder in dit nummer:

De glorie van grijsheid – Influencers als kanalen van zegen – Wat is precies de waarde van het kruis?  – Hackers vielen vaccinontwikkelaar aan – Deel 3 in de serie ‘De wapenrusting van God’ – Zoeklichtredactie: onze wens voor 2021 – Een verlangen om godvruchtig te worden – Godsdienstvrijheid? Ja, maar wel binnen seculiere grenzen.      

 Geïnteresseerd? Neem dan snel een abonnement. 

Deze en andere artikelen leest u in Het Zoeklicht nr. 1.