In het nieuwste Zoeklicht

Het Zoeklicht van april verschijnt op vrijdag 27 maart!

Het jaar 2020 is onstuimig begonnen. Maandenlange bosbranden in Australië, sprinkhanenplagen van Bijbelse proporties in India en Afrika met als gevolg een stagnerende voedselproductie. Een Paus die steeds meer eenheid zoekt met de andere wereldreligies. De ‘chrislam’ (samenvoeging van christenen en moslims/ islam) krijgt op die manier steeds meer gestalte. Kerken die bereid blijken te zijn om christelijke feesten in te ruilen voor hindoe en moslim feesten. De wereld gaat van incident naar incident, zonder te weten waar het op afstevent.


    • Het Coronavirus drukt ons met de neus op een feit dat we het liefst negeren: het leven is fragiel. Ons mooie leventje leek zo veilig en gegarandeerd, maar een microscopisch organisme kegelt die zekerheid omver. Onmiddellijk lopen we tegen grenzen aan. We merken ineens dat we kwetsbaar zijn en economisch afhankelijk van China en andere landen. We hopen dat er iemand opstaat die al deze problemen de baas kan. Maar velen beseffen niet van wie we écht afhankelijk zijn: God. Juist in deze crisis ligt de kans tot bezinning, inkeer en inzet voor kwetsbare naaste.

    • Nog steeds zijn er jaarlijks epidemieën. De WHO schat dat er nog steeds jaarlijks tienduizenden patiënten aan Cholera overlijden. Het WHO registreerde sinds 2011 bijna 1500 epidemieën in 172 landen. De Wereldgezondheidsorganisatie kent inmiddels haar beperking. Ze weet niet hoe lang het Coronavirus duurt. Ook weet ze niet of dit virus in heviger vorm in dit najaar terugkeert, zoals bij de Spaanse griep. Er is geen vaccin. Lees hier het artikel.

    • Meer dan de helft van de wereldbevolking maakt gebruik van het internet en dat aandeel neemt heel snel toe! Het is een superlaagdrempelige manier om contact te leggen en te onderhouden. De afgelopen vijf jaar hebben bewezen dat internet mogelijkheden biedt om het Evangelie te delen.

Verder in dit nummer:

Deal van de eeuw: Wat zegt de Bijbel? – De Derde Wereldoorlog – Met de tent van God door de woestijn – Over zwoegen en zegen – Wie leven er in het duizendjarig vrederijk? – Bijbelstudieserie: Christus of de antichrist – Kees van der Staaij over voltooid leven – Ontkomen aan het Oordeel: Hij of jij?– ‘Ik vrees geen kwaad…’ Toch?  

 Geïnteresseerd? Neem dan snel een abonnement. 

Deze en andere artikelen leest u in Het Zoeklicht nr. 4.