In het nieuwste Zoeklicht

Kun je al christen alles op tv kijken? Een tijdje terug kreeg John Piper de vragen over de televisieserie Game of Thrones, naaktheid op tv en over films. In Het Zoeklicht nr. 10 wil hij het hebben over comedy’s en programma’s die ongevaarlijker en minder duidelijk bederfelijk lijken. Hij geeft je advies om een aantal vragen te stellen voordat je achter Netflix duikt.

Het Zoeklicht nr. 9

    • Het is onmiskenbaar dat er in onze tijd een groot en steeds groter wordend contrast is tussen gelovigen en niet-gelovigen. We leven steeds duidelijker te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. De vraag is: Hoe kijken we naar de mensen die onderdeel uitmaken van deze categorie? 

    • Wat een mooie houding siert de maranathachristen: niet met het hoofd naar beneden, starend naar een donker gat in de grond bij de dood, maar het hart naar boven en het hoofd hemelwaarts. Een maranathachristen begint niet met de oerknal om onder te gaan bij de eindknal. 

    • De komende maanden maken wij een ‘wandeling’ door het Tabernakelcomplex. Deze aardse woonplaats van God nam destijds in het volksleven van de Israëlieten een prominente plaats in. Het onderwijs over de Tabernakel heeft nog niet aan kracht en actualiteit ingeboet. In een zevental artikelen zullen we ontdekken dat de Tabernakel veel (geestelijke) principes bevat welke ons geloofsleven verrijken en verdiepen

Verder in dit nummer:

Kinderen van het licht – Zoeklicht on tour – Praktische Bijbelstudie: Ik zie een poort wijd open staan  – De gevaren van liefde – Een onaantrekkelijk Persoon? – Als genezing uitblijft… - Landsgrenzen trekken – De agenda en Bijbel omwisselen – Waardevol of zondaar? – ‘TrueLove ThroughLove’.  

 Geïnteresseerd? Neem dan snel een abonnement. 

Deze en andere artikelen leest u in Het Zoeklicht nr. 10.