In het nieuwste Zoeklicht

Het Zoeklicht van juni

In de wetenschap zien we een stroomversnelling. Medische ontwikkelingen die de gezondheid kunnen verbeteren door op DNA-niveau in te grijpen, zijn sterk in opkomst. Men spreekt van een genetische revolutie. Deze ‘gentech’ heeft ook de potentie om de mens zelf te ‘verbeteren’. Naar menselijk inzicht. Hoe ver moeten we met gentech gaan?


    • Hoe snel een meisje van 16 jaar bekendheid kan krijgen. Een inmiddels 18-jarig schoolmeisje uit Zweden dat zich zorgen maakt over het klimaat. Een paar jaar geleden alleen bekend bij haar ouders, school en vrienden. Vandaag de dag kent de halve wereld, inclusief de wereldleiders, Greta Thunberg. De invloed van Greta is groot, in ieder geval bij de media. Of deze invloed de besluiten van wereldleiders over het klimaat daadwerkelijk beïnvloedt, dat is de vraag. Ik houd het op een beperkte invloed.

    • De tijd waarin wij leven wordt filosofisch gezien de tijd van het postmodernisme genoemd. Eén van de kenmerken van het postmodernisme is de nadruk op het gevoel. In het modernisme (het tijdperk dat voorafging aan het postmodernisme) werd vooral de vraag gesteld: “Is het juist om zo te denken of te handelen?”

    • Als we echt bekeerd zijn moeten we dat ook voor honderd procent tonen aan onze omgeving. In de woorden die we spreken, de daden die we doen en nalaten en zo leven uit de overwinning van Christus. Hoe tonen we een écht bekeerd hart?Verder in dit nummer:

Die goede oude tijd – Geen lege lol – Wat voor goeds heeft het christendom gebracht?  – De cultuur van emotie – Opmerkelijk: één gebouw voor drie geloven – Salomo en Jezus: vredevorst en vrederijk – Is ons gebed echt? – Indien uw broeder zondigt – Het Zoeklicht op Family 7.   

    Geïnteresseerd? Neem dan snel een abonnement

Deze en andere artikelen leest u in Het Zoeklicht nr. 6