In het nieuwste Zoeklicht

Het Zoeklicht van augustus

Verschijnt vrijdag 30 juli

Het is verbazend en verbijsterend tegelijk met welk tempo de laatste jaren het ene na het andere ideologische thema onze aandacht opeist. Er is geen expliciet aanwijsbaar politiek heerschappijsysteem dat dit zichtbaar in gang zet, toch zijn er wel degelijk wereldwijde netwerken actief die een gemeenschappelijke agenda nastreven.

    • De Islamitische Republiek Iran is de grootste sponsor van terrorisme in de wereld. Zijn tentakels bereiken grote delen van het Midden-Oosten. Sinds de oprichting van de Islamitische Staat in 1979 heeft Iran twee hoofddoelen. Allereerst het verspreiden van de militante islam, de sjiitische versie in het bijzonder. Het tweede doel van Iran is de vernietiging van Israël, in woord en daad.

    • Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen zal Gert-Jan Segers opnieuw lijsttrekker voor de ChristenUnie zijn. De afgelopen jaren heeft hij nagedacht naar wat voor samenleving wij verlangen. Hoewel een seculier land lang niet altijd op zoek is naar God, gelooft Segers dat we uiteindelijk bij Hem terecht moeten komen. “Als rusteloze zoekers kunnen we alleen echte rust vinden bij God.”

    • Door de coronacrisis zou je bijna vergeten dat er zich nog een andere crisis afspeelt. Ook hier is de werkelijke vijand onzichtbaar en zien we alleen de gevolgen. Ik bedoel de antichrist die zijn wereldkerk bouwt. Een wereldkerk met een katholiek fundament, waarop met stenen van allerhande religieuze makelij een steeds belangrijker wordende geestelijke tempel verrijst. Het is een bouwwerk van waaruit pais en vree wordt verkondigd. De grote voortrekker van deze wereldkerk is paus Franciscus.

Verder in dit nummer:

Complottheorieën en nepnieuws – Zwijgen goud of fout? – Het gevaar van TikTok  – Ziet God nog om naar de individuele mens? – Wat ik heb geleerd van corona – Bijbelstudie over de eerste brief van Johannes – Is het woord ‘zonde’ inwisselbaar voor het begrip ‘gebrokenheid’? – Een overzicht van wat er nu in de wereld gebeurt.     

 Geïnteresseerd? Neem dan snel een abonnement. 

Deze en andere artikelen leest u in Het Zoeklicht nr. 8.