De stichting

Stichting Het Zoeklicht

Onder de vlag van Stichting Het Zoeklicht worden verschillende activiteiten georganiseerd. Meest bekend is het tijdschrift, dat in 1919 door Johannes de Heer werd opgericht. Daarnaast worden er in het land seminars, studiedagen en samenkomsten gehouden. Verder geeft Het Zoeklicht boeken uit die verkocht worden via de winkel en webshop.

Op het terrein van Het Brandpunt in Doorn staat het kantoor van de organisatie, met daarin een evangelische boekwinkel en aldaar bevindt zich de kapel, waar wekelijks de kapelgemeenschap samenkomt voor diensten.

Al 104 jaar zet Het Zoeklicht zich in om christenen op te roepen om te 'leven uit verwachting'. Het leert ons waakzaam te zijn en te letten op wat er gaande is in de wereld. Aan de tekenen van de tijd zien we dat Christus' komst niet ver weg is. Met het oog op de wederkomst worden we verder als christenen opgeroepen om het Evangelie te verkondigen en een heilig en van de Geest vervuld leven te leiden.  Via de verschillende activiteiten verspreiden we van de boodschap van Verzoening, Vervulling en Verwachting.

Informatie over de activiteiten

A) Het blad 'Het Zoeklicht'
De redactie bestaat uit Th. Niemeijer, M. Penning, R. Ham (hoofdredacteur), R. Kloet en J. Oosterhagen (eindredacteur). De redactie komt maandelijks bijeen en houdt een keer per jaar een schrijversdag. Het Zoeklicht verschijnt iedere maand.

B) Seminars en bijeenkomsten
Afgelopen jaar was een jaar waarin we weer regelmatig met seminars en bijeenkomsten in het land zijn geweest. Er blijkt een groeiende behoefte aan de vorm van Bijbelstudie, meestal in een serie van 2-4 avonden, waarmee we het profetisch Woord uitdragen en uitleggen.

C) Kapelwerk
De kapel heeft haar zondagse diensten waarbij ongeveer 250 gelovigen uit de buurt en regio aanwezig zijn. Er is ook de mogelijk de kinderen naar de kinderdienst te brengen.
Er worden ook aparte Bijbelstudieavonden georganiseerd.

D) Uitgeverij en boekhandel
Afgelopen jaren zijn veel titels uitgebracht en daarnaast waren er herdrukken. Buitengewoon goed werden de nieuwe romans ontvangen. Ook de Bijbelse (kinder-)puzzels zijn goede ontvangen en werden goed verkocht.