Agenda

Seminars |  Bijbelstudies | SamenkomstenConferenties

U bent van harte welkom op onderstaande locaties. De toegang is vrij! 
Aanvang om 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

 

Bert van Twillert    

I.v.m. de coronamaatregelen is het noodzakelijk zich voor seminars van tevoren aan te melden bij Rinus van Otterlo
(zie hieronder voor zijn gegevens)

Seminars

Veenendaal

Woensdag 9, 16, 23 en 30 september
Thema: Zie ik maak alle dingen nieuw
Vier studies over de verbanden tussen de zes scheppinsdagen en Gods verlossingsplan
Spreker: Theo Niemeijer
Ontmoetingshuis, Spiesheem 54, Veenendaal-Oost

Rijssen

Woensdag 16 september, 26 oktober en 25 november
Thema: Leven in een tijd van veval 
(drie studies over het leven van Elia, kenmerkend voor deze tijd)
Spreker: Bert van Twillert
Stichting Jeruël, Van Heekstraat 40

Baarn

Woensdag 7 en 21 oktober en 4 en 18 november
Thema: Maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel
Spreker: Theo Niemeijer
Reddingsark, Adelheidlaan 8

Bijbelstudies 

-

Samenkomsten 

-

Conferenties

In Het Brandpunt (Postweg 18, Doorn) 

11-13 december 2020: Adventsweekend met Theo Niemeijer 

Tijdens dit weekend gaan we samen ontdekken, wat de Bijbel ons leert over het verwachtingsvolle leven van een christen. Wat kunnen we de komend tijd verwachten en vooral Wie? Wat leert de Bijbel ons over de tekenen van de eindtijd en de Bijbelse profetieën die in onze tijd vervuld worden? Hoe actueel is de verwachting van de gemeente, maar ook die van het volk Israël? Naast de Bijbelstudies worden ook prachtige liederen gezongen en is er veel ruimte voor onderlinge ontmoeting.
Theo:
ik zie er naar uit om samen met u dit derde adventsweekend te vieren. Meer informatie en aanmelden


Graag komen wij ook in uw gemeente/kerk met een seminar of samenkomst. U kunt ons altijd bellen om de mogelijkheden te bespreken. Voor meer informatie over de seminars en samenkomsten kunt u 
terecht bij:

Rinus van Otterlo
Rinus van Otterlo
Postbus 99
3940 AB Doorn
0343 - 413300
r.v.otterlo@zoeklicht.nl