Agenda

Seminars |  Bijbelstudies | SamenkomstenConferenties

U bent van harte welkom op onderstaande locaties. De toegang is vrij! 
Aanvang om 20.00 uur, tenzij anders vermeld.


Bekijk hier de agenda rondom 100 jaar Zoeklicht

 

Seminars

 

Sliedrecht

Woensdag 13 februari, 13, maart, 17 april en 15 mei

Bert van TwillertThema: Leven in een tijd van verval
(vier studies over het leven van Elia, kenmerkend voor deze tijd)
Spreker: Bert van Twillert
Evangelische Gemeente Rehoboth, P.C .Hooftlaan 1

Noordhorn

Dinsdag 8 en 29 januari, 19 februari, 12 maart, 2 en 23 april
Thema: Gods heil voor Israël (Het Bijbelboek Jesaja)

8 januari De gebeden van Hizkia (Jesaja 36-39)
29 januari God zal Israël verlossen (Jesaja 40-48)
19 februari Christus, de Knecht van God (Jesaja 49-52)
12 maart De dood van Christus heeft gevolgen (Jesaja 53-57)
2 april De bekering van Israël (Jesaja 58-62)
23 april Het Messiaanse vrederijk (Jesaja 63 -66)

 

Almelo

Zondag 27 januari, 24 februari en 31 maart
Thema: Het heilsplan van God

27 januari Izaäk en Ismael             
24 februari Jacob en Ezau
31 maart Jozef en zijn broers

Spreker: Wim Zwitser
Baptistengemeente ‘De Bron’, Adriaen Brouwerstraat 2
Aanvang: 19.00 uur

Kollumerzwaag

Zondag 10 februari, 3 en 24 maart, 14 april en 5 mei
Thema: Komt de eindtijd dichterbij?

10 februari De komst van de Heer
3 maart De toekomst van Europa
24 maart De ontwikkelingen in het Midden-Oosten
14 april De toekomst van Israël
5 mei Het Messiaanse rijk

Spreker: Wim Zwitser
Baptistengemeente De Thuishaven, Skoallestrjitte 28
Aanvang: 19.30 uur

Hoorn

Woensdag 13 en 27 maart, en 10 en donderdag 25 april
Thema: Dit is de antichrist
(vier studies over de geest, de identiteit, de werken en de ondergang van de antichrist)
Spreker: Theo Niemeijer
Maranatha Gemeente Hoorn, Mosterdsteeg 6

Franeker

Donderdag 28 maart en 11 april
Thema:
28-03 Op weg naar het messiaanse rijk (Israël in profetisch perspectief)
11-04 Op weg naar het Vaderhuis (De gemeente in profetische perspectief)
Spreker: Jeep van der Schoot
Baptistengemeente Maranatha 
Schilcampen 49

Haarlem

Woensdag 3 en 17 april en 1 en 15 mei
Thema: Maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel
Spreker: Theo Niemeijer
Koningkerk
Kloppersingel 57

Deventer

Woensdag 8 en 22 mei en 5 en 19 juni
Thema: Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel
(Vier studies over het Bijbelboek Daniël)
Spreker: Theo Niemeijer
Vrije Baptistengemeente, Etty Hillesum Lyceum
Locatie: De Keurkamp, Ludgerstraat 1

Bijbelstudies 

Franeker

Donderdag 28 maart en 11 april
28-03 Op weg naar het messiaanse rijk (Israël in profetisch perspectief)
11-04 Op weg naar het Vaderhuis (De gemeente in profetische perspectief)
Spreker: Jeep van der Schoot
Baptistengemeente Maranatha 
Schilcampen 49

Echtenerbrug

Donderdag 11 april en 9 mei
11-04 Ontwikkelingen in het Midden-Oosten
09-05 Wat staat Israël nog te wachten?
Spreker: Wim Zwitser
De Schakel, Zuster Jacobsstraat 20a


Samenkomsten

Zelhem

Zondag 7 april
Thema: Neem de toevlucht tot Hem
Spreker: Gijsbert Tomassen
Cultureel Centrum de Brink, Stationsplein 12
(i.s.m. stichting de Opdracht)
Aanvang: 19.30 uur

Delfzijl

Donderdag 25 april
Thema: Het Midden-Oosten is in beweging! Waarheen?
(op zoek naar antwoorden in het boek Daniël)
Spreker: Wim Zwitser
Baptistengemeente Havenlicht, Joh. v.d. Kornputplein 8
Aanvang: 19.30 uur

Hoogeveen

Donderdag 2 mei
Thema: Blijf waakzaam - Houd vast aan Gods Woord!
Spreker: Rennie Schoorstra
Baptistengemeente 'Beth-El
Boekweitlaan 65-A

Conferenties

In Het Brandpunt (Postweg 18, Doorn)

15-17 november: ‘Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel’

Er gebeurt de laatste tijd erg veel in de wereld. Politieke aardverschuivingen vinden plaats, de spanning tussen de verschillende wereldmachten neemt toe, het lijkt er steeds meer op dat een derde wereldoorlog niet ver weg is. Wanneer barst de bom, wat gaat er gebeuren? In dit weekend gaan we zien, hoe de profeet Daniël over de tijd schrijft, waarin we momenteel leven. Het gaat met name over de rol die Israël zal spelen in deze eindtijd. Wanneer u zich interesseert in de eindtijd, dan is dit weekend een weekend waar u zult genieten van de actualiteit van Gods Woord. U bent hartelijk welkom! (Theo Niemeijer)  

Prijs*: € 196,- 
AANMELDEN

* Prijzen zijn inclusief alle maaltijden, koffie, thee, bed- en badlinnen, programma en exclusief toeristenbelasting.

 


Graag komen wij ook in uw gemeente/kerk met een seminar of samenkomst. U kunt ons altijd bellen om de mogelijkheden te bespreken. Voor meer informatie over de seminars en samenkomsten kunt u 
terecht bij:

Rinus van Otterlo
Rinus van Otterlo
Postbus 99
3940 AB Doorn
0343 - 413300
r.v.otterlo@zoeklicht.nl