Agenda

Seminars | SamenkomstenConferenties

U bent van harte welkom op onderstaande locaties. De toegang is vrij! 
Aanvang om 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

Seminars

Surhuisterveen

Woensdag 13 en 27 februari, 13 en 27 maart 
Thema: De vestiging van Gods koninkrijk op aarde
Spreker: Wim Zwitser
Baptistengemeente De Vluchtheuvel, Kortelaan 1

Sliedrecht

Woensdag 13 februari, 13, maart, 17 april en 15 mei

Bert van TwillertThema: Leven in een tijd van verval
(vier studies over het leven van Elia, kenmerkend voor deze tijd)
Spreker: Bert van Twillert
Evangelische Gemeente Rehoboth, P.C .Hooftlaan 1

Hoogezand

Dinsdag 22 januari, 12 februari, 5 en 26 maart
Thema: Christus of de anti-christ 
(De 1e Johannesbrief)
Spreker: Wim Zwitser
Christengemeente Hoogezand-Sappemeer, Winkelhoek 19

Noordhorn

Dinsdag 8 en 29 januari, 19 februari, 12 maart, 2 en 23 april
Thema: Gods heil voor Israël (Het Bijbelboek Jesaja)

8 januari De gebeden van Hizkia (Jesaja 36-39)
29 januari God zal Israël verlossen (Jesaja 40-48)
19 februari Christus, de Knecht van God (Jesaja 49-52)
12 maart De dood van Christus heeft gevolgen (Jesaja 53-57)
2 april De bekering van Israël (Jesaja 58-62)
23 april Het Messiaanse vrederijk (Jesaja 63 -66)

 

Almelo

Zondag 27 januari, 24 februari en 31 maart
Thema: Het heilsplan van God

27 januari Izaäk en Ismael             
24 februari Jacob en Ezau
31 maart Jozef en zijn broers

Spreker: Wim Zwitser
Baptistengemeente ‘De Bron’, Adriaen Brouwerstraat 2
Aanvang: 19.00 uur

Katwijk aan Zee

Vrijdag 11 januari, 8 februari en 8 maart
Thema: Christus of de antichrist (de 1e Johannesbrief) 

11 januari Waaraan is een kind van God herkenbaar?
8 februari       Wie is de antichrist?
8 maart Wat is het eeuwige leven?

Spreker: Wim Zwitser
Gebouw 'De Samenkomst', J.W. Frisodreef 146 

Ermelo

Woensdag 16 en 30 januari en 13 en 27 februari
Thema: Maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel
(over de waarde, de identiteit, de rusteloosheid en het doel van het leven)
Spreker: Theo Niemeijer
Gebouw Ons Huis, Zeeweg 100

Onstwedde

Woensdag 23 januari en 6 en 20 februari en 6 maart
Thema: Maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel
(over de waarde, de identiteit, de rusteloosheid en het doel van het leven)
Spreker: Theo Niemeijer
Gebouw d’Ekkelkaamp, Kerklaan 7
Aanvang: 19.30 uur

Kollumerzwaag

Zondag 10 februari, 3 en 24 maart, 14 april en 5 mei
Thema: Komt de eindtijd dichterbij?

10 februari De komst van de Heer
3 maart De toekomst van Europa
24 maart De ontwikkelingen in het Midden-Oosten
14 april De toekomst van Israël
5 mei Het Messiaanse rijk

Spreker: Wim Zwitser
Baptistengemeente De Thuishaven, Skoallestrjitte 28
Aanvang: 19.30 uur

Hoorn

Woensdag 13 en 27 maart, en 10 en donderdag 25 april
Thema: Dit is de antichrist
(vier studies over de geest, de identiteit, de werken en de ondergang van de antichrist)
Spreker: Theo Niemeijer
Maranatha Gemeente Hoorn, Mosterdsteeg 6

Haarlem

Woensdag 3 en 17 april en 1 en 15 mei
Thema: Maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel
Spreker: Theo Niemeijer
Koningkerk
Kloppersingel 57

 

Samenkomsten

Zelhem

Zondag 7 april
Thema: n.n.b.
Spreker: Gijsbert Tomassen
Cultureel Centrum de Brink, Stationsplein 12
(i.s.m. stichting de Opdracht)
Aanvang: 19.30 uur

Dordrecht

Vrijdag 1 maart
Thema: De vijgenboom en alle bomen lopen uit. Gods koninkrijk komt!
Spreker: Wim Zwitser
Baptistengemeente De Kruiskerk, Vrieseweg 64
Aanvang: 14.00 - 16.00 uur

Onstwedde

Woensdag 20 maart
Thema: Zie Ik maak alle dingen nieuw
(n.a.v. Openbaring 21:5)
Spreker: Theo Niemeijer
Nederlands Hervormde kerk, Kerklaan 9
Aanvang: 19.30 uur

Hoogeveen

Donderdag 18 april
Thema: Blijf waakzaam - Houd vast aan Gods Woord!
Spreker: Rennie Schoorstra
Baptistengemeente 'Beth-El', Boekweitlaan 65-A  

Delfzijl

Donderdag 25 april
Thema: Het Midden-Oosten is in beweging! Waarheen?
(op zoek naar antwoorden in het boek Daniël)
Spreker: Wim Zwitser
Baptistengemeente Havenlicht, Joh. v.d. Kornputplein 8
Aanvang: 19.30 uur

Conferenties

In Het Brandpunt (Postweg 18, Doorn)

22-24 maart: ‘Dit is de antichrist’

Vóór de wederkomst van de Here Jezus zal de wereld eerst door de antichrist geregeerd worden. De tekenen van de tijd laten ons zien, dat de wederkomst van de Here Jezus nabij is. Zijn er ook tekenen die ons laten zien dat de wereldwijde heerschappij van de antichrist dichtbij gekomen is? Wat leert de Bijbel ons over de ‘geest van de antichrist’ en wat is zijn werk vandaag? Door welke macht wordt de komst van de antichrist op dit moment verhinderd? Wat weten we over de identiteit en het optreden van de antichrist, hoe en wanneer zal de antichrist zijn ondergang tegemoet gaan? Het belooft ook dit keer weer een actueel en zeer interessant Bijbelstudieweekend te worden, waarvoor u van harte uitgenodigd bent. (Theo Niemeijer)

Prijs*: € 196,- 
AANMELDEN

14-16 juni: ‘Jong geleerd’ een opbouwweekend voor ouders met kinderen in de leeftijd van de basisschoolleeftijd’

Tijdens dit weekend wordt aan ouders van jonge kinderen handvatten gegeven om hun kinderen in hun ontwikkelingsfase Bijbels verantwoord op te voeden en te leiden. Theo en Heleen Niemeijer, ouders van drie kinderen en grootouders van zeven kleinkinderen nemen u mee in het opvoedingsproces. Heleen is GZ psycholoog en gedragstherapeut bij de Christelijke GGZ-instelling Eleos en Theo was vele jaren gemeentepredikant. Jaap Joost en Pauline Melse, beiden werkzaam in het onderwijs, zullen ook hun bijdrage leveren tijdens dit bijzondere weekend. Jaap Joost is schoolleider in een ‘School met de Bijbel’ in de Alblasserwaard en Pauline is actief met catechisaties in hun gemeente. Ze zijn ouders van twee jonge kinderen. Thema’s  zoals ‘Bijbels ouderschap’ , ‘Mijn kind is verdwaald in de wereld van sociale media’, ‘Ken je kind’ en ‘ontwikkelingsfasen in het leven van je kind’ komen in dit weekend aan de orde. Zaterdagavond wordt een huiskamerconcert door een bekende Nederlandse songwriter gegeven. Zondagmorgen wordt in de Kapel van Het Zoeklicht een dienst gehouden met het thema: ‘Wie één dezer kleinen veracht’. Een weekend dat je niet mag missen en om nu alvast in je agenda te zetten. Een weekend om aan je kinderen cadeau te geven, terwijl u als ouders op de kleinkinderen past! (Theo Niemeijer)   


Prijs*: € 395,- (per echtpaar)
AANMELDEN

15-17 november: ‘Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel’

Er gebeurt de laatste tijd erg veel in de wereld. Politieke aardverschuivingen vinden plaats, de spanning tussen de verschillende wereldmachten neemt toe, het lijkt er steeds meer op dat een derde wereldoorlog niet ver weg is. Wanneer barst de bom, wat gaat er gebeuren? In dit weekend gaan we zien, hoe de profeet Daniël over de tijd schrijft, waarin we momenteel leven. Het gaat met name over de rol die Israël zal spelen in deze eindtijd. Wanneer u zich interesseert in de eindtijd, dan is dit weekend een weekend waar u zult genieten van de actualiteit van Gods Woord. U bent hartelijk welkom! (Theo Niemeijer)  

Prijs*: € 196,- 
AANMELDEN

* Prijzen zijn inclusief alle maaltijden, koffie, thee, bed- en badlinnen, programma en exclusief toeristenbelasting.

 


Graag komen wij ook in uw gemeente/kerk met een seminar of samenkomst. U kunt ons altijd bellen om de mogelijkheden te bespreken. Voor meer informatie over de seminars en samenkomsten kunt u 
terecht bij:

Rinus van Otterlo
Rinus van Otterlo
Postbus 99
3940 AB Doorn
0343 - 413300
r.v.otterlo@zoeklicht.nl