Zoeken in Het Zoeklicht

Niet (meer) geloven in de hel

Het Zoeklicht van deze maand:

Niet (meer) geloven in de hel

“Wat leert de Bijbel over de hel? Is de hel wel te rijmen met hoe God Zich in Jezus aan ons openbaart als een God van liefde, barmhartigheid en verzoening? Is een eeuwige straf voor tijdelijk kwaad begaan door beperkte mensen wel proportioneel?”

Ter voorbereiding op een studiedag over dit onderwerp heeft Weetwatjegelooft.nl in samenwerking met opinieblad De Nieuwe Koers een onderzoek uitgevoerd naar de plaats van en opvattingen over de hel. Dit onderzoek vond vorige maand plaats.

Grotere liefde bestaat niet
Een eeuwige, nooit eindigende plaats van helse pijnen. Duidelijk is dat steeds minder christenen hier mee uit de voeten kunnen, zo blijkt uit de uitkomst van deze enquête. Toch is er alle aanleiding om de ernst van de hel maar gewoon te laten staan.
We kennen het vers dat zegt: ’Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’. Afbreuk doen aan de ernst van de hel, in duur en hevigheid is afbreuk doen aan de daad van liefde van God Die Zijn Zoon gaf. Juist omdat verloren gaan zo ernstig is, gaf Hij Zijn Zoon. Grotere liefde bestaat niet. Het doet verder afbreuk aan het offer van de Heere Jezus, het kruis en de opstanding. Het lijkt op een schipbreukeling die uit het water gevist wordt. Hij staat druipend op het dek en bedankt de kapitein. “Nou dit bespaart mij een heel stuk zwemmen, maar ik zou het denk ik uiteindelijk wel gered hebben hoor.”

De ernst van de zonde
Afbreuk doen op de ernst van de hel doet nog meer. Het vertroebelt het zicht op de zonde. Op de ernst van de zonde. Door onze gedoogcultuur is het voor de moderne mens niet zo makkelijk voor te stellen hoe erg zonde in de ogen van de Heere is. Vinden wij het nog proportioneel dat de Heere God Adam en Eva zo zwaar straft voor een, in menig oog, relatief lichte overtreding. Wat te denken van Ananias en Saffira? Zij ontvingen de doodstraf, omdat ze gelogen hadden. Daar weet de moderne gelovige geen weg meer mee.
Het doet afbreuk aan de heiligheid, rechtvaardigheid en grootheid van God, en ook aan de nietigheid van de mens. Wij zijn maar nietige mensjes. Klei in de hand van de Pottenbakker. En als de Pottenbakker van een stuk klei iets nieuws wil maken, dan doet Hij dat. Afbreuk doen aan het bestaan van de hel en de ernst daarvan betekent dat wij het Evangelie niet begrijpen en ook niet de ernst van de zonde, de nietigheid en de hopeloosheid van de mens.

Klinkt het Evangelie nog?
Voor de Heere vrezen lijkt vandaag uit den boze. Maar dat is het niet. De Heere vrezen is heel Bijbels en goed voor de mens. Mattheüs 10:28: ’En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel’.
De Heere God heeft Zijn Zoon voor ons gegeven omdat Hij weet hoe verschrikkelijk de hel is. Het is zo droevig als wij de mensen om ons heen niet waarschuwen. Het is erg als zelfs christenen de ernst van de hel niet meer geloven. Klinkt daarom het Evangelie nog zo weinig in ons land?

Frits Boekhoff

Lees dit artikel en nog meer in Het Zoeklicht van maart 2020