Zoeken in Het Zoeklicht

Het Zoeklicht van deze maand:

Johannes de Heer zag het scherp in zijn tijd

Al in de beginjaren van Het Zoeklicht, had oprichter Johannes de Heer een goede kijk op wat er Bijbels gezien zou gaan gebeuren in de wereld. In de jaren ’30 van de vorige eeuw schreef hij over het ontstaan van een Verenigd Europa en over de werelddictatuur.

In de rubriek ‘Tijdspiegel’ wilde Johannes de Heer de tijd waarin hij leefde duiden. Europa was op dat moment druk in beweging. In zijn artikel van 23 mei 1931 vroeg hij aandacht voor wat Gods Woord zegt over de komende werelddictator. Dit zal het hoofd van de tegenwoordige wereldheerschappij zijn in de eindtijd, dat wil zeggen zoals het gezien wordt kort voordat Christus komt als Redder en Koning van de aarde.

Johannes de Heer in de Tijdspiegel:

“De laatste profetie (Openbaring 17:8) laat zien dat het Romeinse rijk, hoewel het als eenheid niet meer bestaat, in zijn innerlijk wezen toch nooit zijn greep op de wereld heeft verloren. De geest van het oude Rome leeft tot op heden voort, niet alleen in de Latijnse gebeden van de katholieke kerk, maar ook in de rechtspraak, leger, beschaving, kunst en wetenschap van de beschaafde wereld. Openbaring 17 laat ons echter zien hoe wij in de eindtijd eveneens een uiterlijke herleving van het Romeinse rijk hebben te verwachten.”


“Ook zijn veel ogen gericht op een bepaalde groepering van staten en is de hoop gevestigd op een dusdanige Europese staten-federatie, dat deze de absolute vrijheid en vrede zal waarborgen. Europa’s welvaart zal zich daardoor weer rustig kunnen ontplooien. Men weet echter niet dat elke schrede op de weg van een staten-federatie ons dichterbij brengt tot die eind-federatie van de volken. Hiervan zal het hoofd, de toekomstige dictator, zich recht tegenover het Lam plaatsen.”


“Dit algemeen verlangen naar een dictator is als het ware de weerklank van het voorbeeld in het oude Rome, waar niet alleen de geest van het oude Romeinse rijk ontwaakt is. Maar waar ook een uitgesproken streven merkbaar is naar een herstel van het vroegere Romeinse rijk met Caesar aan het hoofd. Dit streven zal zich op merkwaardige wijze aanpassen aan de algemene behoefte van het vervallen Europa.”


“Nog lang, voordat er sprake was van de vorming van een Europese Statenbond, hebben bekende Godsmannen, die een blik hadden in het profetisch Woord, aangekondigd dat er volgens Daniël 2 en Openbaring 17 een tienvoudige statenbond te verwachten is. Hieruit zal zich een kleine staatsmacht ontwikkelen, die zich tenslotte zou openbaren als de staatkundige antichrist. De vorming van deze statenbond zou dan gepaard gaan met een nationaal herstel van Israël en Palestina.”“Christelijk Rome en het eerste Duitse keizerrijk, spanden samen met als doel een verenigd christendom in het leven te roepen. In de eerste plaats zou dat samengehouden worden door het geloof en in de tweede plaats door het dreigen om anders vanuit het Oosten overwonnen te worden. De Habsburgs, Napoleon, de Hohenzollerns, poogden allen een Verenigd Europa in het leven te roepen, maar allen liepen met hun hoofd tegen de rots van het nationalisme.”


“Toch zal waarschijnlijk zo’n unie, hetzij vroeger of later, tevoorschijn komen.”Bron: Het Zoeklicht, jaargang 12, no. 47, 23 mei 1931, pag.3 en jaargang 11, no. 29, 18 januari 1930, pag.3