Zoeken in Het Zoeklicht

Het Zoeklicht van deze maand:

Klopt de leer, of klopt de Heer?

Jaargang: 98 - 2022, Nummer: 1
De wereld wordt door crisis en dreiging van crisis beheerst. Alleen al in Nederland horen we in het nieuws over een (dreigende) gezondheidscrisis , energiecrisis , woningcrisis , economische crisis en een klimaatcrisis . We horen van hacks waarbij geld en vertrouwelijke informatie worden buitgemaakt (digitale dreiging ). En we lezen over geopolitieke spanningen: verhoudingen tussen wereldmachten staan op scherp. De vlam zou snel in de pan kunnen slaan.

Wat moet het moeilijk zijn om in deze tijd te leven als je God niet kent! En hoe anders kan het voor een christen zijn. Niet alleen omdat crises in de Bijbel zijn aangekondigd. Ook omdat een christen een hoopvol perspectief heeft voorbij dit leven. Ik hoop en bid dat de crises in de wereld, een begin van weeën, u niet angstig maakt of te zwaar belast. En dat ze u niet te zeer bezig houden. Als u de Heere Jezus hebt aangenomen, mag u leven in de hoop en de verwachting dat Hij spoedig zal komen. Bemoedig uzelf en anderen hiermee.

Lees het volledige artikel in Het Zoeklicht nr. 1 van 2022.

Hieronder vindt u de gebruikte bronnen:

1. https://ggdghor.nl/wp-content/uploads/2021/06/Position-paper-governance-gezondheidscrisis.pdf
2. https://www.nu.nl/economie/6162299/energiecrisis-kan-economisch-herstel-vertragen-volgens-energieagentschap.html
3. https://nos.nl/op3/collectie/13877/artikel/2397348-jongeren-over-woningcrisis-zo-veel-geld-heb-ik-gewoon-niet
4. https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/04/dreigt-miljardenverlies-op-de-coronasteun-a4060638 en https://nos.nl/artikel/2384953-nog-een-gezondheidscrisis-in-coronatijd-fysieke-klachten-door-geldstress
5. https://www.skipr.nl/nieuws/medische-vakbladen-luiden-noodklok-klimaatverandering/
6. https://www.digitaleoverheid.nl/achtergrondartikelen/cyberaanvallen-kunnen-leiden-tot-een-grote-ramp/
7. https://spectator.clingendael.org/pub/2016/1/tussen_orde_en_wanorde_de_wereld_anno_de_21e_eeuw/
8. Mattheüs 24, Lukas 21
9. Lees 1 Thessalonicenzen 4:16-18 en 1 Thessalonizencen 5:8-11
10. Of naar het herstelde Romeinse rijk (Openbaring 17:8-9), hoe toepasselijk is de uitdrukking. Zie https://cip.nl/75532-johannes-de-heer-zag-het-scherp-in-zijn-tijd
11. 1 Petrus 2:19, Openbaring 1:3
12. Dat klopt. Maar bedenk dat wie bij Hem kwam vaak niet onveranderd wegging. Wie wel? Wetsgeleerden die Hem wilden vervolgen. En mensen die de wereld (hun geld, positie, gezin, identiteit, etc.) meer liefhadden, dan Hem.
13. zoals die in Mattheüs 10:34,39; Lukas 9:23-25; 1 Petrus 2:18-22
14. Het is er noch heet, noch koud. Let op de aanhef in vers 14 ‘Dit zegt de Amen, (…)’. Amen betekent: voorwaar, zo is het. Absolute waarheid past niet goed in onze tijd of in deze gemeente. Christen zijn mag, maar claimen dat Jezus de enige Weg tot God is ligt gevoelig. https://morgenster.org/zoeklicht/laodicea.htm
15. In een ‘ik-vangelie’ draait het uiteindelijk om jou persoonlijk, Hij is er voor joú. In een ‘al-vangelie’ zijn gelovigen, andersgelovigen en ongelovigen allen ‘broers en zussen’, samen lerend en op weg naar vrede.
16. In het Grieks staat hier ‘dynamis’. Er zijn weinig wonderen of middelen, er is weinig morele kracht of invloed. Filadelfia is niet dynamisch.
17. En gemeentestichting en -opbouw gaat, soms bewust of onbetreurd, ook ten koste van kleinere of conservatievere gemeenten.
18. Denk aan gelijkheid (Voor God is iedereen gelijk. Maar ook: heb berouw over- en compenseer voor het slavernijverleden, witte en mannelijke overheersing in de kerk), inclusiviteit (Iedereen is welkom. Maar ook: God schiep man, vrouw en alles ertussenin), duurzaamheid (Zorg voor de schepping. Maar ook: samen kunnen wij de wereld redden.). Het zijn de onderwerpen van het maatschappelijke debat. Veel aandacht gaat naar (de werken van) christenen/mensen.