Zoeken in Het Zoeklicht

Het Zoeklicht van deze maand:

De fascinatie voor vaccinatie

Jaargang: 96 - 2020, Nummer: 12
Openbaring 18:23 leert dat alle naties misleid zullen worden door ‘toverij’. In het Grieks staat hier pharmakeia. Dit is ook te vertalen met ‘het gebruik of toedienen van medicijnen’. De wereld verlangt naar een coronavaccin. Laten wij toch bovenal verlangen naar Hem.

Voor toverij en spiritisme ben ik op mijn hoede. Neutraler kijk ik naar de westerse, biomedische wetenschap en medicijn- en vaccinontwikkeling. Natuurlijk is hier het mensbeeld (cartesiaans, of ‘mens als stapel moleculen’) te plat. Maar het is algemeen geaccepteerd dat medicatie en vaccinatie onze gezondheid veel heeft gebracht en nog altijd doet. Kan de uiteindelijke misleiding desondanks (of juíst daarom), niet ook verband houden met deze westerse pharmakeia?

Ik denk van wel. Maar ik denk niet dat het dit coronavaccin al is. Ik zie corona als glimp en voorbode voor wat komen gaat (Mattheüs 24:7-8; Lukas 21:11). Het wereldtoneel komt in gereedheid. De vaccinrace – een wedloop die in schril contrast staat met die in Hebreeën 12 – heeft ontwikkelingen in gang gezet, waarbij uiteindelijk westerse pharmakeia en bovenmenselijke vermogens in transhumanisme kunnen samenkomen. Voor dit alles hoeven we niet angstig te zijn. Integendeel, hieraan zien we dat de komst van de Heere Jezus nabij is!

Lees het volledige artikel in Het Zoeklicht van december.

Bronverwijzingen:
1 Kijktip: https://www.youtube.com/watch?v=K-tmkNU8eQg&feature=youtu.be

2 De bacterie Pseudomonas aeruginosa, gevaarlijk voor patiënten met CF of brandwonden. https://jb.asm.org/content/188/5/1882

3 De naam lucifer-ase vind ik nu wel opmerkelijk. https://en.wikipedia.org/wiki/CALUX.

4 De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie legt dit goed uit: https://www.knvm.org/vaccinologie/covid-19.

5 Zie https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines.

6 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines-strategy_nl

7 https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2020/08/13/interview-een-coronavaccin-waar-staan-we-nu

8 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2351812-100-procent-veiligheid-bestaat-niet-overheid-garant-bij-bijwerkingen-vaccins.html

9 https://www.ad.nl/binnenland/bijwerkingen-over-vijf-jaar-bij-coronavaccin-dan-betaalt-nederland-mee-aan-schadeclaims~a2b1e518/

10 https://ec.europa.eu/health/vaccination/ev_20190912_nl; https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2020_strategies_deployment_en.pdf (p.8-9).

11 https://lozierinstitute.org/an-ethics-assessment-of-covid-19-vaccine-programs/

12 In het veld ontwikkelen onderzoekers ook nieuwe proefdiermodellen zoals transmuizen, met ‘nieuw’ geaborteerd foetaal weefsel. https://www.sciencemag.org/news/2020/03/fetal-tissue-ban-blocks-study-potential-coronavirus-therapies.

13 bijvoorbeeld rubella, mazelen, hondsdolheid, poliomyelitis, hepatitis A, waterpokken of pokken.

14 https://www.rd.nl/opinie/maak-werk-van-prolifevaccin-tegen-covid-19-1.1665959

15 Dit geldt ook voor Novavax en Sinovac, maar hier hebben de EC en NL (nog) geen afspraken mee gemaakt. https://www.pop.org/which-covid-19-vaccines-are-being-developed-with-fetal-cell-lines-derived-from-aborted-babies/

16 https://www.modernatx.com/mrna-technology/science-and-fundamentals-mrna-technology

17 https://www.sciencedaily.com/releases/2012/05/120517131655.htm, en https://phys.org/news/2020-01-rna-effect-dna.html

18 Moderna is ook nu een van de geheimzinnigste biotechbedrijven. https://www.statnews.com/2016/09/13/moderna-therapeutics-biotech-mrna/

19 https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/09/hoe-onze-afweer-worstelt-met-corona-a4015405

20 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31976-0/fulltext

21 Bijv. het injectieplatform gebaseerd op slangentanden, of onderhuidse opslag van uw vaccinatiegeschiedenis. Zie https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218 , https://stm.sciencemag.org/content/11/503/eaaw3329/tab-pdf en https://stm.sciencemag.org/content/11/523/eaay7162

22 https://nos.nl/artikel/2352267-de-jonge-onderzoekt-quarantaineplicht-als-stok-achter-de-deur.html

23 Kijktip: https://www.youtube.com/watch?v=K-tmkNU8eQg&feature=youtu.be