Bijbelstudies en gespreksvragen

Hoe ben je christen in de gemeente?

Ds. Ruben Peters schreef voor nr. 3 van 2024 van ons magazine een artikel over onze houding ten opzichte van de gemeente/kerk. Wil je zelf dit artikel lezen? Neem dan een abonnement!

Bij deze praktische Bijbelstudie horen vragen om over verder na te denken of te bespreken in je Bijbelstudiegroep of kring.

  • Hoe bereid ik mijn hart voor op de zondagse samenkomst?

  • Hoe zit ik in de gemeente? Als consument om alleen te ontvangen of ben ik ook een dader van het Woord en deel ik het ook uit?

  • Is trouw zijn aan de gemeenschap, aan elkaar maar bovenal aan God mijn diepste verlangen?

  • De toenemende tegenstellingen in de maatschappij en kerk maken ons onrustig en kwetsbaar. Is de tijd nu aangebroken dat we juist als christenen (opnieuw) terug moeten keren naar sola scripture (de Schrift alleen) en ons niet moeten laten afleiden van alles wat er om ons heen gebeurt?

Studievragen serie 'Zeven gemeenten' Opb. 2 en 3 (HZ 2023/2024)

Roelof Ham schreef voor Het Zoeklicht magazine een serie van zeven artikelen over de zeven gemeente die van de Heer Jezus zelf een brief krijgen in Opb. 2 en 3. We lezen in deze brieven van waarschuwingen, beloften en aansporingen. Zeven is het getal van de volheid. Deze zeven gemeenten staan daarom voor de volheid van de kerk. Dat maakt deze zeven brieven ook voor ons relevant, want ook wij behoren tot die kerk.

Bij deze serie horen vragen. Deze kunnen voor jezelf overwogen worden, maar zijn ook heel geschikt voor bijbelstudiegroepen en kringen.