Bijbelstudies en gespreksvragen

Praktische Bijbelstudieserie:
de zeven brieven van Openbaring

Deze praktische Bijbelstudie over de zeven brieven aan de zeven gemeentes in Openbaring is te vinden in Het Zoeklicht magazine (klik op 'word abonnee' om een abonnement te nemen). Iedere maand behandelen we een nieuwe brief. Zo gaan we de zeven gemeenten bij langs, met als doel ons inzicht te verdiepen in de omstandigheden en context van deze geloofsgemeenschappen en daardoor dus ook in onszelf als christenen van nuDe start van deze serie was in augustus 2023.

De onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld om met elkaar over door te praten in bijvoorbeeld een kring of bijbelstudiegroep, maar ze zijn ook geschikt voor individuele overdenking.

Gespreksvragen bij artikel 1
Efeze (Opb. 2: 1-7)

 • Voel jij je wel eens de vreemde eend in de bijt of een outsider in deze wereld als christen? Hoe en wanneer?

 • Lees vers 2, 3 en vers 6. De Efeziërs zijn strijders voor geloof en evangelie. Vind jij jezelf ook zo'n strijder? Leg jezelf eens naast de woorden van vers 2 & 3 en vraag je af of jij je herkent in:

  • Volharding’ (Grieks ‘upomèno’): dit betekent doorzetten en je niet laten wegvoeren van het grote doel, het ideaal of het grote plaatje. Volhouden dus.

  • ‘Op de proef stellen’ (Grieks ‘peirazo’): dit heeft alles te maken met het testen van beweringen, leringen en sprekers. Het wegen van wat je hoort en leest in het licht van Gods Woord. 

  • 'Inspanning’ (Grieks ‘kopos’): dit betekent dat je inzet moet laten zien, dat het je moeite kost om…

 • ‘Eerste liefde’ (vers 4) en ‘eerste werken’ (vers 5). Dit wijst op wat het eerste moet komen en wat het belangrijkste is. De Efeziërs waren dit uit het oog verloren. Herkenbaar? Hoe houd jij je hierin scherp? 

 • Wat spreekt je in deze brief het meest aan? Wat raakt je?

Vandaag de dag heet de stad Izmir en heeft het miljoenen inwoners

Gespreksvragen bij artikel 2
Smyrna (Opb. 2: 8-11)  

 • Het Griekse woord Thlipsis heeft de betekenis van het verzwaren van de last, zodat je geen adem meer krijgt. In Smyrna hadden ze ermee te maken. Wij kennen dat niet op die manier. Maar drukt op ons als gelovigen misschien ook wel eens iets wat geloven zwaar of moeilijk maakt? Kun je daar voorbeelden van geven? 

 • Hoe ga je om met de moeiten van vraag één? Wat doet het met je?

 • Hoe je er ook materieel voorstaat, herken jij je in de geestelijke rijkdom waar de Heer Jezus over spreekt (vers 9)? Speelt dit ook een rol in je dagelijkse (geloofs)leven?

 • Heb jij wel eens ervaren dat je gelasterd werd om je christen zijn? Heb je dat ervaren als een verdrukking van het kwaad? Of voelde het anders? Hoe ging je daar toen mee om? 

 • Hoe kan jij je sterk maken (trainen) voor mogelijke verdrukking en verzwaring van je geloof?

Gespreksvragen bij artikel 3 Pergamum (Opb. 2: 12-17)

 • Merk jij om je heen dat de verdraagzaamheid voor christenen afneemt? Hoe wel/niet?

 • Heb jij wel eens het gevoel gehad dat je echt moest volharden in je geloof?

 • Wees eens eerlijk, heb jij je wel eens aangepast aan de goddeloze wereld om de rust/vrede te bewaren voor jezelf en/of voor anderen? Hoe voelde dat?

 • Wat vind je van de gedachte dat wij ons mogen verheugen in het lijden om ons geloof? Bemoedigt het je of vind je dat lastig? Waarom?

Gespreksvragen bij artikel 4 Thyatira (Opb. 2: 18-29)

 • Heb jij wel eens voor een (geloofs)keuze gestaan waarvan je wist: dit gaat grote gevolgen hebben...? Wat heb je toen gedaan?

 • In het artikel wordt Corry ten Boom geciteerd. Zij zegt: 'In de levensschool zijn een paar moeilijke klassen - maar daar leer je het meest - vooral als onze Heer zelf je leraar is.' Geloof jij in geestelijke groei door moeilijkheden heen? Kun je daar voorbeelden van geven, misschien wel uit je eigen leven?

 • Vasthouden en volharden is een wetmatigheid in geloof, zo leert het artikel. Hoe doe jij dat? Kun je tips bedenken om dit te doen? Deel dit met anderen om elkaar te helpen, ondersteunen en te bemoedigen.