Deze serie van 'Praktische Bijbelstudies' liep van augustus 2023 (nr. 8) tot en met maart 2024 (nr. 3). Achtereenvolgens behandelde Roelof Ham de brieven aan de zeven gemeenten van Opb. 2 en 3. Aldaar lezen we van waarschuwingen, beloften en aansporingen. Zeven is het getal van de volheid. Deze zeven gemeenten staan daarom voor de volheid van de kerk. Dat maakt deze zeven brieven ook voor ons relevant, want ook wij behoren tot die kerk.

De onderstaande vragen zijn bedoeld om met elkaar over door te praten in bijvoorbeeld een kring of bijbelstudiegroep, maar ze zijn ook geschikt voor individuele overdenking.

Gespreksvragen bij artikel 1
Efeze (Opb. 2: 1-7) - HZ nr. 8 2023

 • Voel jij je wel eens de vreemde eend in de bijt of een outsider in deze wereld als christen? Hoe en wanneer?

 • Lees vers 2, 3 en vers 6. De Efeziërs zijn strijders voor geloof en evangelie. Vind jij jezelf ook zo'n strijder? Leg jezelf eens naast de woorden van vers 2 & 3 en vraag je af of jij je herkent in:

  • Volharding’ (Grieks ‘upomèno’): dit betekent doorzetten en je niet laten wegvoeren van het grote doel, het ideaal of het grote plaatje. Volhouden dus.

  • ‘Op de proef stellen’ (Grieks ‘peirazo’): dit heeft alles te maken met het testen van beweringen, leringen en sprekers. Het wegen van wat je hoort en leest in het licht van Gods Woord. 

  • 'Inspanning’ (Grieks ‘kopos’): dit betekent dat je inzet moet laten zien, dat het je moeite kost om…

 • ‘Eerste liefde’ (vers 4) en ‘eerste werken’ (vers 5). Dit wijst op wat het eerste moet komen en wat het belangrijkste is. De Efeziërs waren dit uit het oog verloren. Herkenbaar? Hoe houd jij je hierin scherp? 

 • Wat spreekt je in deze brief het meest aan? Wat raakt je?

Gespreksvragen bij artikel 2
Smyrna (Opb. 2: 8-11) - HZ. nr 9 2023

 • Het Griekse woord Thlipsis heeft de betekenis van het verzwaren van de last, zodat je geen adem meer krijgt. In Smyrna hadden ze ermee te maken. Wij kennen dat niet op die manier. Maar drukt op ons als gelovigen misschien ook wel eens iets wat geloven zwaar of moeilijk maakt? Kun je daar voorbeelden van geven? 

 • Hoe ga je om met de moeiten van vraag één? Wat doet het met je?

 • Hoe je er ook materieel voorstaat, herken jij je in de geestelijke rijkdom waar de Heer Jezus over spreekt (vers 9)? Speelt dit ook een rol in je dagelijkse (geloofs)leven?

 • Heb jij wel eens ervaren dat je gelasterd werd om je christen zijn? Heb je dat ervaren als een verdrukking van het kwaad? Of voelde het anders? Hoe ging je daar toen mee om? 

 • Hoe kan jij je sterk maken (trainen) voor mogelijke verdrukking en verzwaring van je geloof?

Gespreksvragen bij artikel 3 Pergamum (Opb. 2: 12-17) - HZ nr. 10 2023

 • Merk jij om je heen dat de verdraagzaamheid voor christenen afneemt? Hoe wel/niet?

 • Heb jij wel eens het gevoel gehad dat je echt moest volharden in je geloof?

 • Wees eens eerlijk, heb jij je wel eens aangepast aan de goddeloze wereld om de rust/vrede te bewaren voor jezelf en/of voor anderen? Hoe voelde dat?

 • Wat vind je van de gedachte dat wij ons mogen verheugen in het lijden om ons geloof? Bemoedigt het je of vind je dat lastig? Waarom?

Gespreksvragen bij artikel 4 Thyatira (Opb. 2: 18-29) - HZ nr. 12 2023

 • Heb jij wel eens voor een (geloofs)keuze gestaan waarvan je wist: dit gaat grote gevolgen hebben...? Wat heb je toen gedaan?

 • In het artikel wordt Corry ten Boom geciteerd. Zij zegt: 'In de levensschool zijn een paar moeilijke klassen - maar daar leer je het meest - vooral als onze Heer zelf je leraar is.' Geloof jij in geestelijke groei door moeilijkheden heen? Kun je daar voorbeelden van geven, misschien wel uit je eigen leven?

 • Vasthouden en volharden is een wetmatigheid in geloof, zo leert het artikel. Hoe doe jij dat? Kun je tips bedenken om dit te doen? Deel dit met anderen om elkaar te helpen, ondersteunen en te bemoedigen.

Gespreksvragen bij artikel 5 Sardis (Opb. 3: 1-6) - HZ nr. 1 2024

 • 'Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u (vers 3).' Van tijd tot tijd is het goed om je (opnieuw) te bepalen bij de kern van je geloof. Dat zegt de Heer in dit vers ook met het woord 'bedenk'. Vraag je eens af: hoe doe ik dat in mijn geloofswandel?

 • Vers 3 spreekt verder over het vasthouden van het goede dat we hebben in het geloof, met name in een vijandige wereld. Het artikel in het magazine gaat daarop in met een woordstudie. Wat is het goede van jouw geloof? Hoe houd jij het vast, zodat dit relevant en van waarde blijft voor je geloof?

 • Vind je het wel eens moeilijk om uit te komen voor het radicale en exclusieve evangelie van Jezus?

 • Hoe reageer jij op tegenstand als je deelt en getuigt van Jezus en zijn verlossing in het evangelie?

Gespreksvragen bij artikel 6 Filadelfia (Opb. 3: 7-13) - HZ nr. 2 2024

 • Buitensluiting was een thema in Filadelfia voor de christenen aldaar. Voel jij je wel eens buitengesloten om je geloof? En/of ben jij mensen verloren doordat je ging geloven?

 • Hoe ga je om met die buitensluiting? Wat doet het met je? Vind je het moeilijk, of zit je er niet mee?

 • Kun je met iemand delen wanneer er op jouw geloofsweg een moment kwam om te volharden? Hoe heb je dat toen gedaan? Lukte het om tot het einde toe te volharden en wat leverde dat op? Lees hierbij ook 1 Petrus 1: 6 en 7 en 2 Petrus 1: 5-7.

 • Wat vind je van de bemoediging in deze brief in vers 9, 10 en 12? Kun je daar wat mee?

 • Wanneer was jij voor het laatst echt bemoedigd?

Gespreksvragen bij artikel 7 Laodicea (Opb. 3: 14-22) - HZ nr. 2 2024

 • Het kernprobleem van Laodicea is hun rijkdom die ervoor zorgt dat ze het belang van God en Jezus voor hun leven niet meer zien. Dat is ook voor ons rijke westerlingen vaak een probleem. Herken je dat als je om je heen kijkt in de wereld, maar ook in de Kerk?

 • In vers 17 staat: ‘Want u zegt: ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.’ In deze woorden wordt ons een spiegel voorgehouden. Kijk eens in deze spiegel en vraag jezelf: ben ik wel eens ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt, terwijl ik denk alles voor elkaar te hebben? Wanneer was dat?

 • Een lauw, apathisch geloof is een belemmering voor heiliging en voortgaande rechtvaardiging zegt het artikel op basis van vers 18 en 19. Het is kortom een belemmering voor geestelijke groei. Wat betekent dit voor jou?

 • Waar kan jij nog groeien in overgave en het durven loslaten van (aarde) veiligheden?