Image

De Joden van Kaifeng

Ira Stam

Migratie is van alle tijden en zeker onder het Joodse volk. In Gods Woord lees je dat de Joden verstrooid zijn (diaspora) over de hele aarde. Dat is de situatie tot op de huidige dag. Voor de Bijbelverspreiding onder het Joodse volk mag ik Joodse mensen ontmoeten in veel landen en steden op deze aardbol. Ook mijn broeders en zusters die ditzelfde werk doen, leggen vele kilometers af om in alle hoeken en gaten van de wereld de Bijbel (terug) te geven aan het Joodse volk.

Joden in Kaifeng
Meer dan 1000 jaar geleden arriveerden de eerste Joden in Kaifeng, ooit een antieke hoofdstad van China tijdens de Chinese Song dynastie (van 960 tot 1279). Kaifeng is nu een stadsprefectuur - een bestuurlijke vorm - in het oosten van de Chinese provincie Henan. Joodse handelaren en hun gezinnen zijn hier vanuit het Midden-Oosten en Perzië (nu Zuid-Iran) gekomen, gebruik makend van de handelsroutes via de bekende Zijderoute. De Zijderoute was een uitgebreid netwerk met verbindingswegen en handelsroutes ten oosten van de Middellandse en de Zwarte Zee tot aan de Himalaya, dwars door Centraal-Azië tot diep in China en India. Dit gebied was duizenden jaren een belangrijk en cosmopolitisch belangrijk deel van van de aarde. Ook religies verspreiden zich via deze routes.

Op het hoogtepunt van de Joodse aanwezigheid in Kaifeng, was er een Joodse gemeenschap van ruim 5.000 Joden in de stad. Er waren rabbijnen, synagogen en diverse Joodse organisaties. Vanaf de vijftiende eeuw gingen de Joden Chinese namen dragen. Tot de achttiende eeuw hebben de Joden hun religieuze identiteit kunnen handhaven, daarna was er nauwelijks nog kennis van het Hebreeuws aanwezig. Door assimilatie, gemengde huwelijken en het communistische regime (in China wordt het Judaïsme evenals veel andere godsdiensten niet erkend), werd voor veel Joden hun afkomst niet meer dan folklore en hun aantal slonk fors. De laatste rabbijn overleed, naar men vermoedt, rond 1810. De Joodse gemeenschap werd gedwongen om de synagoge, de Thorarollen en andere eigendommen te verkopen. In 1866 is de synagoge afgebroken.

Het huidige aantal Joden wordt nu geschat tussen de 500 en 1.000. In de afgelopen jaren is er een opleving op gang gekomen binnen de Joodse gemeenschap. Vooral jonge Kaifeng Joden zijn bezig hun afkomst te herontdekken. Sinds 2006 hebben ongeveer 19 Joden uit Kaifeng alia gemaakt en die trend zet zich voort.

Bron: www.nbcnews.com, www.shavei.org  

Ira Stam