Image

China wil Bijbel herschrijven

Artikel
18 juli 2023

De Chinese Communistische Partij (CCP) wil de komende 10 jaar de Bijbel herschrijven. Zij wil de inhoud ervan in overeenstemming brengen met de communistische ideologie, de Partij en vooral met de ideeën van de grote leider Xi Jing Ping.

Religie is een lastige zaak voor communisten. Dit gold al in het communistische Oost-Europa en de Sovjetunie tijdens de Koude oorlog, maar dat gaat nu ook op voor de CCP in China. Religie ondermijnt namelijk de absolute claims van de Partij en haar achterliggende politieke ideologie. Dit geldt niet alleen voor het christendom, maar ook voor de islam, het boeddhisme, het hindoeïsme en andere religies. Veel van wat wij in het westen weten over verdrukking, onderdrukking en uitroeiing van bevolkingen (bijvoorbeeld de islamitische Oeigoeren) in het immense land, is dan ook terug te voeren op religie.

De Chinese overheid heeft daarom het plan opgevat om de Bijbel te herschrijven. Om het met een modern Nederlands woord te zeggen, om de Bijbel te sensibiliseren naar de Partij en waar zij voor staat. Dit noemt men zelf ‘sinificatie’. Het gaat erom dat men de inhoud van Gods Woord in lijn brengt met de Chinese (lees communistische) cultuur van het land: Chinese varianten van religies moeten worden geharmoniseerd met het socialisme. 
Dit betekent concreet dat bepaalde passages in Gods Woord, moeten worden aangepast. Twee voorbeelden zijn al in omloop. 

Het eerste vinden we in de tien geboden. Het eerste en twee gebod zullen worden vervangen in de Chinese aanpassing van Gods Woord. Zo lezen we daar niet meer voor de exclusieve verering van God. Het ‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben,’ wordt: ‘Wees resoluut en waakzaam tegen infiltratie vanuit het westen.’ 

Een ander voorbeeld vinden we in het verhaal van de overspelige vrouw in het evangelie van Johannes 8: 3-11. Zij wordt voor Jezus gebracht, nadat zij op heterdaad is betrapt. Volgens de wetten van de Joden moet zij gestenigd worden. Jezus spreekt dan de bekende woorden: ‘Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen (Joh. 8: 7).' Daarop druipen allen af. Als Jezus daarna alleen is met deze vrouw stelt hij haar de vraag: ‘Heeft niemand u veroordeeld?’ Waarop zij antwoord dat dit inderdaad het geval is. Jezus reacties is: ‘Ook ik veroordeel u niet; ga heen en zondig niet weer (Joh. 8: 10 & 11).’ 
In de herschreven versie van de Chinese Bijbel zal het verhaal een compleet ander einde krijgen. In een Chinees boek dat op dit moment aan de universiteiten van China wordt gebruikt, staat nu al dat Jezus zelf de eerste steen werpt waarna de vrouw omkomt. Waarom? Omdat deze vrouw de bestaande orde tartte met haar zondige gedrag en tegen de regels van de samenleving inging. Zij verdiende straf en moest dat daarom krijgen. Geen ruimte voor het afwijkende in de communistische dictatuur van Xi Jing Ping. 

Voor ons westerlingen lijkt dit misschien onvoorstelbaar, bizar en extreem. Toch is het belangrijk om hier kennis van te nemen, want ook in het westen gaan al stemmen op om de Bijbel aan te passen. Zie bijvoorbeeld dit artikel over het ‘Onze Vader’. 
Eventuele aanpassingen op Gods Woord zullen bij ons niet direct voortkomen uit onderdrukking van een dictatoriale macht met bijbehorende politieke ideologie. Bij ons zal de motivatie hiervoor op korte termijn veelmeer gevonden worden in de ideologie van de moderne mens die zegt dat je niet mag kwetsen, dat je inclusief moet zijn in je denken, taal en handelen en dat bepaalde uitspraken vormen van agressie zijn, discriminerend, koloniaal en ga zo maar door. Niet meer van deze tijd kortom. Er zijn nu al plaatsen in Amerika waar de Bijbel daarom (tijdelijk) uit de schoolbibliotheken zijn verdwenen.

Het herschrijven van religieuze teksten wordt trouwens niet beperkt tot de Bijbel alleen, ook andere religieuze teksten en boeken moeten er de komende tien jaar aan geloven. Alles voor de glorie van de CCP en de grote leider Xi Jing Ping.