Zoeken in Het Zoeklicht

De kenmerken van een ware discipel

Jaargang: 76 - 2000/01, Nummer: 1
Van 6 tot 9 maart werd de jaarlijkse predikantenconferentie in Kwasizabantu (Zuid Afrika) gehouden. En van de sprekers was Rev. Stephen Zulu, algemeen secretaris van de Alliance Church in Afrika, over het thema: De kenmerken van een ware discipel. "Wanneer je je leven aan de Here Jezus hebt gegeven, ga je daarmee een totaal nieuwe wereld binnen. Alle dingen worden anders. Je leven wordt vernieuwd. Als God echt op de troon van je hart zit, zul je merken hoe de dingen gaan veranderen."

1. Een verlangen naar de Schrift, 1 Petr. 2:2
Als discipel, zul je Gods Woord gaan lezen om Gods wil voor je leven te leren kennen. De Bijbel is je geestelijk brood. Het is je wapen om de duivel te weerstaan. Het is een handboek dat je leert hoe je moet leven. Ware discipelen zijn mensen van het Boek. Neem je voor om elke dag een paar hoofdstukken in Gods Woord te lezen en neem dagelijks de tijd om instructies van de Koning te ontvangen.

2. Een verschil in standaards, 2 Cor. 5:17
Een ware discipel onderscheidt zich in zijn manier van doen, zijn handelen, zijn doel. Hij is anders in zijn woorden, zijn gedachten en zijn standaards. Het is net alsof je moet leren aan de andere kant van de weg te rijden: dat vergt tijd, oefening en discipline. Pas op voor de neiging om terug te vallen in oude gewoontes, maar besef dan dat God bij je is om elke verzoeking te weerstaan, 1 Cor. 10:13.

3. Zelfbeheersing en heiliging, Gal. 5:22-23, 1 Joh. 3:3
Als je een echt kind van God bent, zul je leren om in alles gedisciplineerd te zijn. Geniet van alle dingen, maar pas op voor overdaad. Maar ook voor het andere uiterste, zoals een macrobiotische trip. Let erop hoe je leeft en hoe je je kleedt, hoe laat je naar bed gaat en hoe laat je opstaat.
Iedere dag zijn er dingen die God je laat zien die gaan veranderen. Na 12 maanden zul je dichter bij God zijn dan een jaar geleden. Er is groei: je bent je bewust van je eigen zwakheid maar ook van de macht van Christus. Je Vader doet geen half werk: als je Hem toebehoort, zal Hij steeds meer het beeld van Zijn Zoon in je uitwerken.

4. Anderen steken de draak met je, Matt. 5:10-12, Joh. 15:19-20
Een volgeling van Jezus wordt door de wereld niet begrepen. Dat komt omdat ze hem niet begrijpen. Soms worden ze zelfs boos omdat hun leven afsteekt bij dat van jou.

Echte christenen zijn de enige normale mensen in een dwaze wereld die alleen maar om de zelfzucht draait. Als Gods licht daarop valt, kunnen zondige mensen maar n van deze drie dingen doen: ervan weglopen, het proberen uit te blussen, of hun leven aan God overgeven. Het is een vreugde om voor God te leven, maar je kunt ook een hoop heibel verwachten!

5. Zoek andere discipelen op, Joh. 13:34-35
Jezus volgen doe je niet op je eentje. Zoek een kerk op waar je je thuisvoelt en waar het ware geloof wordt gepredikt. Je hebt elkaar nodig om staande te blijven en te branden voor Christus, net zoals kolen in een haardvuur.

Houd altijd je oog op Jezus gericht. Pas je niet aan bij de standaards van mensen, of zij zich discipelen van Jezus noemen of niet. Pas op voor de valse religie, die je pasgevonden vreugde en liefde kan uitblussen.

6. Word een dienaar van de Here, Hand. 1:8, 1 Joh. 3:18-24
Een echte christen is een getuige! Evangeliseren is niet alleen voor een prediker of evangelist, iedere christen is erbij betrokken. Alle mensen om ons heen zijn op weg naar de eeuwigheid, maar naar welke? Jij kunt hen te weg wijzen!

Iedere christen is een zendeling, elke zondaar is een zendingsveld. Laten wij daarom alles wat wij hebben aan deze taak wijden en God om Zijn kracht vragen. Sommigen gaan ervoor overzee, maar iedereen mag het zijn in zijn eigen omgeving.

7. Blijf bij je roeping, Joh. 15:12-17, Fil. 3:13-14
God heeft niet bedoeld dat wij voortdurend op en neer zouden gaan. Je hoeft niet zonder fouten te zijn, maar God zal je bewaren en beschermen voor elk gevaar. De wereld, het vlees en de duivel hebben geen macht over je zolang je dicht bij Jezus blijft.

Elke dag is er verleiding, zwakheid en soms zul je falen, maar dan is er ook altijd weer Gods genade en Zijn vergeving. Maar pas op: dat is geen automatisme zolang je zondigt! Wie daarmee geen ernst maakt, zal raar opkijken op de dag van Gods oordeel.

Beste Zoeloe, beste blanke: Wat zijn jouw kenmerken als een ware discipel?

drs. Rob Matzken

Drs. Matzken vraagt mij het volgende hieraan nog toe te voegen:
"Wij zouden maandenlang stukjes kunnen schrijven over alles wat we in Zoeloeland hebben beleefd en gehoord. Wij, echtpaar Rob Matzken en echtpaar Wim Rietkerk, zijn op de hoogte van de ernstige conflicten rondom de leiding van Kwasizubantu. Zelf hebben wij daar een gezegende tijd gehad en, samen met de 2000 deelnemers, op rijke wijze Gods nabijheid mogen beleven. Toch worden ook daar menselijke fouten gemaakt waardoor mensen zich in verbittering hebben afgewend. Wij hopen en bidden dat dit machtige getuigenis van Kwasizabantu bewaard mag blijven. Wilt u daarin met ons meebidden?"

Feike ter Velde