Even op adem komen…

Joël Oosterhagen • 97 - 2021 • Uitgave: 1
De drukke decembermaand is voorbij. Op het kantoor zijn we even aan het bijkomen, want de afgelopen maanden waren voor ons hectisch. Zo mochten wij meer dan 200 nieuwe abonnees verwelkomen, werden er honderden boeken besteld en zijn we door onze voorraad heen van de evangelisatiebrochures.

In dit alles zijn we de Heere dankbaar! We willen niets anders dan dit werk doen in afhankelijkheid van Hem. Zo beginnen we elke nieuwe werkweek met zingen, een korte overdenking uit Gods Woord en een bidstond. Gedurende de week en bij vergaderingen vragen we om Zijn leiding. Het lijkt alsof het ons allemaal voor de wind gaat, maar ik kan u zeggen dat er in ons persoonlijk leven veel op ons af komt.

Vervelend bericht
Ziekte, moeite, verdriet… het komt ook bij ons op het kantoor voor. Een collega was zeven weken uit de roulatie vanwege een gecompliceerde armbreuk, een andere collega bevindt zich in een lastige gezinssituatie, een ander kwakkelt met haar gezondheid en ook ik heb een vervelend bericht gekregen (zie pagina 18).

Ik wil hiermee aangeven dat we ondanks onze omstandigheden meer dan ooit beseffen dat we alles van de Heere willen verwachten. Ook, of misschien moet ik zeggen juist, in het nieuwe jaar als we nieuwe plannen hebben voor een speciaal Zoeklichtnummer, een studiedag en een Zoeklichtdag.

Elkaar aansporen
Wat ben ik dankbaar dat ik mijn geloof heb. Dat ik rust en ook vreugde mag vinden in het kennen van de Heere Jezus. De woorden uit Romeinen 8 bemoedigen mij altijd weer: ‘Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden’ (vers 18).

Met nieuwe krachten mag ik het werk oppakken. Wat is het bijzonder om te weten dat er zoveel broeders en zusters zijn die ons werk in gebed opdragen. Voor het nieuwe jaar wens ik u Gods onmisbare zegen toe!

Joël Oosterhagen