Influencers als kanalen van zegen?

Paul Prijt • 97 - 2021 • Uitgave: 1
’Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: "Dit zegt Hij Die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft - wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer Hij sluit, kan niemand openen: Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat Ik heb gezegd en hebt Mijn naam niet verloochend’ (Openbaring 3:7 vv.).

Allereerst wens en bid ik u een gezegend 2021 toe. Er wordt ons weer een deur naar het nieuwe jaar geopend dat we ook weer als het jaar van onze Heer, Anno Domini mogen verwachten. Afgelopen jaar beleefden we misschien juist als een jaar van gesloten deuren waarin we door de beperkende maatregelen vooral veel thuis moesten blijven.

Kerkgang werd beperkt en er ontstond meer fysieke afstand. Toch zag je dat er ook weer nieuwe open deuren voor de voortgang van het Evangelie gevonden werden. We vonden bijvoorbeeld digitale manieren om elkaar toch te zien en te spreken. Tegelijk misten we natuurlijk die omarming en knuffel van geliefden. In hoeverre dit jaar de deuren in de samenleving weer wat verder opengaan is afwachten natuurlijk.

Beslissende invloed
De vraag daarbij is welke rol en invloed we als christenen in de samenleving kunnen hebben? Slagen we erin de stem van de Bijbel en de goede Herder eerst zelf te verstaan en op goede wijze in woord en daad te laten klinken? Wordt de stem van de Heer nog verstaan in de wereld? Hebben we als christenen nog beslissende invloed in de vraagstukken van vandaag? Er wordt in onze tijd veel gesproken over influencers, die via soms miljoenen volgers op social media hun invloed aanwenden voor producten of ideeën. In hoeverre zijn wij van die ‘influencers’ van de boodschap van het Evangelie? En dan tellen echt niet alleen de grote getallen, begint gewoon in onze eigen dagelijkse omgeving!

Mijn gedachten gingen uit naar woorden van bijna 2000 jaar geleden aan de christelijke gemeente in Filadelfia in het huidige Turkije. Er werd van hen gezegd dat ze niet de grootste invloed hadden in hun wereld. Een gemeente die zelfs ook in een soort isolement verkeerde. Het leek wel of de deuren van de kerk gesloten waren als bescherming tegen de bedreigingen van buitenaf, niet van een fysiek virus maar het virus van tegenwerking.

De toekomst ligt open
De christenen in Filadelfia, dat overigens broederliefde betekent, krijgen dan een bemoedigingsbrief van de apostel Johannes, die zelf ook wist wat geïsoleerd zijn betekende door zijn gevangenschap op het eiland Patmos. Hij schrijft dan, ik zie jullie geïsoleerdheid, met de deuren zelfs letterlijk vaak gesloten uit veiligheid. Jullie mogelijkheden zijn beperkt, maar weet dat God de sleutels naar de toekomst in handen heeft! De toekomst ligt echt wel open, heb vertrouwen en ondanks jullie beperkte invloed in de maatschappij, zijn jullie trouw gebleven aan Gods Woord en aan de Here Jezus Christus: daarin ligt jullie kracht! Ten diepste zijn jullie de belangrijkste influencers van Gods trouw, van hoop, geloof en liefde.

De gelovigen in Filadelfia bleven ondanks alle beperkingen telkens zoeken naar kanalen van hoop. Een mooi voorbeeld daarvan lees ik ook bij koning Hizkia, die als Jeruzalem belegerd en geïsoleerd dreigt te worden een kanaal laat graven naar een waterbron buiten de stadsmuren om zo de watervoorziening veilig te stellen. Het wordt een kanaal van hoop, zou je kunnen zeggen, dat ervoor zorgt dat er binnen de stad vers water beschikbaar blijft.
Ik bid dat we zo in 2021 ondanks alle beperkingen toch kanalen van hoop en zegen mogen zijn: Gods positieve influencers die leven en getuigen van Zijn Naam, Die is en Die was en Die komen zal.

Paul Prijt